dek62 TCAS กำหนดการสอบ รับตรงร่วมกัน รับตรงอิสระ แอดมิชชั่น

สรุปไทม์ไลน์ TCAS62 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน #dek62 ต้องเจออะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / สรุปไทม์ไลน์ TCAS62 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน #dek62 ต้องเจออะไรบ้าง?

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และในขั้นตอนต่อมาน้อง ๆ ก็ต้องมารอลุ้นกันว่า เราจะสามารถสอบติดคณะ/สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่เราได้เลือกกันไว้หรือเปล่า โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นี้

TCAS62 พ.ค. – มิ.ย. #dek62 ต้องเจออะไรบ้าง?

แต่การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS62 นี้ยังไม่หมดเพียงแค่รอบนี้เท่านั้น เพราะยังเหลืออีกด้วยกัน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 4 แอดมิชชัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนมิถุนายน และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมไทน์ไลม์ที่น้อง ๆ จะต้องเจอกันในรอบที่ 4 และ 5 มาฝากกันด้วยค่ะ เช็คกำหนดการกันให้ดีจะได้ไม่พลาดนะคะ

รอบที่ 3 กำหนดการหลังการสมัครสอบ

– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562

TCAS62 พ.ค. - มิ.ย. #dek62 ต้องเจออะไรบ้าง? 

…..

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

– รับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา

– เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
– O-NET
– GAT/PAT

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
– กศน.
– สายอาชีวศึกษา
– เด็กซิ่ว

** สำหรับรอบที่ 4 แอดมิชชัน น้อง ๆ จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ . : http://mytcas.com/ โดยมีรูปแบบการสอบติด คือ น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) และติดได้มากสุด 1 อันดับเท่านั้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 4

อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, วิทยาลัยดุสิตธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นต้น

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่เปิดรับทั้งหมดได้ที่ : www.cupt.net

TCAS62 พ.ค. - มิ.ย. #dek62 ต้องเจออะไรบ้าง? 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

– รับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– O-NET
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว

** สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องรู้คะแนนก่อนสมัคร และช่องทางการรับสมัครน้อง ๆ จะต้องสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ และเลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่

บทความที่น่าสนใจ