Admission dek62 TCAS TCAS62 กสพท คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แอดมิชชั่น

อัปเดต รายชื่อคณะ/สาขาวิชา ในกลุ่ม กสพท เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 Admission – TCAS62

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดต รายชื่อคณะ/สาขาวิชา ในกลุ่ม กสพท เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 Admission – TCAS62

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พลาดโอกาสในการลงสมัครคัดเลือกในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ผ่านระบบ TCAS62 อย่าเพิ่งท้อไปนะจ๊ะ เพราะในอีกไม่กี่วัน TCAS62 รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission) ก็กำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว โดยจะมีการเปิดระบบแอดมิชชันในวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 นี้

รายชื่อคณะ/สาขาวิชา ในกลุ่ม กสพท รอบที่ 4 TCAS62

โดยน้อง ๆ สามารถเลือกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลำดับ และติดได่มากที่สุด 1 อันดับเท่านั้น นอกจากนี้ในรอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission) ยังมีบางคณะ/สาขาวิชา ในกลุ่ม กสพท ที่ยังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อทางด้านการแพทย์อยู่ด้วยจ๊ะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับสมัครบ้าง? และมีจำนวนรับเท่าไหร่? ตามมาดูกันได้เลย…

TCAS62

คณะแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกตามองค์ประกอบ กสพท ได้แก่ วิชาความถนัดแพทย์ + วิชาสามัญ 7 วิชา (คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ) มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

– มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 2 คน
– มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 1 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกตามองค์ประกอบ แอดมิชชัน ได้แก่ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT1 10% + PAT2 20% มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 5 คน
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนรับ 4 คน
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ 1 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกตามองค์ประกอบ แอดมิชชัน ได้แก่ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT2 30% มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 5 คน
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรับ 9 คน
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 6 คน
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวนรับ 1 คน

TCAS62

…..

คณะเภสัชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกตามองค์ประกอบ แอดมิชชัน ได้แก่ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT2 40% มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เภสัชกรรมอุตสาหการ) จำนวนรับ 10 คน
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 15 คน
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนรับ 15 คน
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 45 คน
– มหาวิทยาลัยนเรศวร (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยพะเยา (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 20 คน
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) จำนวนรับ 45 คน
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 10 คน
– มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 20 คน
– มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 20 คน
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) จำนวนรับ 35 คน
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม) จำนวนรับ 20 คน

รายละเอียด องค์ประกอบในการพิจารณา และค่าน้ำหนัก : คลิกที่นี่

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.tcaster.net

** อัปเดต เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 

บทความที่น่าสนใจ