dek62 TCAS TCAS62 ทปอ. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – รอบที่ 4 | สถิติการแข่งขัน ปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – รอบที่ 4 | สถิติการแข่งขัน ปี 2562

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงการณ์ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 – รอบที่ 3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ดร.พีระพงศ์ ตรียเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – รอบที่ 4

สำหรับผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ข้อมูลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในรอบที่ 1 – รอบที่ 3 และในขณะนี้การรับสมัครในรอบที่ 4 ก็เสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 แอดมิชชัน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

รายละเอียดน่ารู้ TCAS ทั้ง 5 รอบ 

โดยมีจำนวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 70 สถาบัน และมีจำนวนรับทั้ง 5 รอบ รวม 445,364 ที่นั่ง โดยเรียงลำดับได้ดังนี้

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นรอบที่มีจำนวนที่นั่งมากที่สุด ได้แก่ 130,140 ที่นั่ง และมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 58,364 คน คิดเป็น 44.85%

รอบที่ 2 โควตา มีจำนวน 99,033 ที่นั่ง และมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 51,213 คน คิดเป็น 51.71%

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+ กสพท) มีจำนวน 95,124 ที่นั่ง และมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 42,229 คน คิดเป็น 44%

รอบที่ 4 แอดมิชชัน มีจำนวน 91,340 ที่นั่ง โดยมีจำนวนผู้สมัครเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 76,408 คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มีจำนวน 29,727 ที่นั่ง

ผลการคัดเลือกในรอบที่ 1 – รอบที่ 3 มีจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ทำการยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 151,806 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น รอบที่ 1 จำนวน 58,364 คน, รอบที่ 2 จำนวน 51,213 คน และรอบที่ 3 จำนวน 42,229 คน โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ จำนวนผู้สมัครเรียงลำดับจากรอบที่มากที่สุดไปหารอบที่น้อยที่สุด ได้แก่ รอบที่ 2 มีจำนวนสูงสุด 143,474 คน, รอบที่ 1 จำนวน 134,723 คน และรอบที่ 3 จำนวน 108,121 คน

และผลการรับสมัครการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 4 แอดมิชชัน มีจำนวนสถาบันที่เปิดรับสมัคร 70 แห่ง และมีสาขาที่ประกาศรับสมัครทั้งสิ้น 91,340 สาขา

สถิติการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

1. หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

2. หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

3. หลักสูตรที่มีผู้เลือกมากที่สุด 10 อันดับแรก (แยกลำดับ)

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

4. หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

สถิติการรับสมัคร รอบที่ 4 แอดมิชชัน

1. หลักสูตรที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

2. หลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 10 อันดับแรก

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

3. หลักสูตรที่มีจำนวนรับมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ทปอ. แถลงการณ์ ผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 - รอบที่ 4

บทความที่น่าสนใจ