ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ตอบโจทย์การเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ตอบโจทย์การเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0

เราคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันวงการศึกษาของไทยมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจก็คือ “หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน และทำให้คนไทยได้ก้าวทันเทคโนโลยี สอนให้เป็นคนคิดเก่ง ทำเก่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยคนที่เรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : KU

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 “หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านวิชาชีพที่มีการบูรณาการข้ามคณะ/สาขา และศาสตร์ต่างๆ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “หลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student)” โดยที่ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้ง active learning project base learning digital base leaning Work integrated base learning เป็นต้น

หลักสูตรใหม่ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน KU 

ทั้งนี้ ม.เกษตรฯ ได้ทำการเปิด 5 ชุดวิชาในการเรียนการสอนในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชุดวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม : 20 หน่วยกิต
 2. ชุดวิชา การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง : 20 หน่วยกิต
 3. ชุดวิชา ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน : 20 หน่วยกิต
 4. ชุดวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ : 20 หน่วยกิต
 5. ชุดวิชา การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน : 20 หน่วยกิต

ข้อควรรู้… สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้

 • เริ่มการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 17 – 23 เมษายน 2561
 • วันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561
 3. ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา

 • จำนวนประมาณ 14,300 บาท ต่อภาคการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

 • ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านในชุดวิชา สะสมหน่วยกิตของชุดวิชาครบหมดแล้ว (20 หน่วยกิต) ต่อยอดปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต)ได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด 5 ชุดวิชา : คลิกที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร : คลิกที่นี่

เว็บไซต์หลักสูตร : คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Tanin.k@ku.ac.th Id, line : Taninku57, โทรศัพท์ 084-0864057 หรือที่งานประชาสัมพันธ์ มก. 02-942-8181-3

บทความที่น่าสนใจ