จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาลัยสีเขียว

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวในไทย

Home / วาไรตี้ / จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวในไทย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี ๒๐๑๕ (UI Green Metric World University Ranking 2015) โดย University of Indonesia (UI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ ๑ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยอยู่ในอันดับ ๓๐ ของโลก ได้คะแนนรวม ๖,๒๑๙ คะแนน ซึ่งเมื่อปี ๒๐๑๔ จุฬาฯอยู่ในอันดับที่ ๔๐ นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๔ ของโลก ประเภท City Center University

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวในไทย

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของไทยที่อยู่ใน ๓๐ อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยอื่นๆในไทย ที่ติดอันดับ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ ๕๒)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ ๕๔) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับ ๖๑) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ ๗๑)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ ๗๓) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับ ๗๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(อันดับ ๗๘) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับ ๙๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อันดับ ๑๒๔) เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.chula.ac.th/