การจัดอันดับ มหาลัยสีเขียว

5 อันดับแรก มหาลัยสีเขียวของไทย ที่ติดอันดับโลก ในปี 2019

Home / วาไรตี้ / 5 อันดับแรก มหาลัยสีเขียวของไทย ที่ติดอันดับโลก ในปี 2019

ผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2019 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งหมดจำนวน 780 แห่ง มหาวิทยาลัยที่ได้ “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว” ของโลกประจำปี 2019 คือ Wageningen University & Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 9,075 คะแนน มาดูกันว่า 5 อันดับแรกมหาวิทยาลัยไทยที่ไหนบ้าง ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5 อันดับแรก มหาลัยสีเขียวของไทย ที่ติดอันดับโลก ในปี 2019

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2019 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 780 แห่ง ได้คะแนนรวมที่ 7,350 คะแนน

โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ได้แก่

1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

3. การจัดการขยะ

4. การใช้น้ำ

5. การจัดการระบบขนส่ง

6. การศึกษา/การวิจัย

มหาลัยสีเขียวของไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้ 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่

อันดับ 1. ในไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับ 75 ของโลก (7,350 คะแนน)

อันดับ 2. ในไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับ 81 ของโลก (7,275 คะแนน)

อันดับ 3.ในไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 84 ของโลก (7,250 คะแนน)

อันดับ 4. ในไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้อันดับ 140 ของโลก (6,475 คะแนน)

อันดับ 5. ในไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 151 ของโลก (6,425 คะแนน)

ม. มหิดล มหาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของไทย 4 ปีซ้อน!

** สำหรับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยถึง 4 ปีซ้อน

– ปี 2016 ได้อันดับที่ 70 ของโลก

– ปี 2017 ได้อันดับที่ 86 ของโลก

– ปี 2018 ได้อันดับที่ 89 ของโลก

– และล่าสุดปี 2019 ได้อันดับที่ 75 ของโลก

รวมภาพบรรยากาศ มหาลัยมหิดล

มหาลัยสีเขียวของไทย

ที่มาข้อมูลอ้างอิงจาก : prachatai // ขอบคุณภาพจาก : mahidol

บทความแนะนำ