kmitl su คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำนาน ประเพณี ม.ศิลปากร มศก สจล เทคโนฯ ลาดกระบัง เรื่องเล่า

ตำนานอันเก่าแก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร VS เทคโนฯ ลาดกระบัง

Home / วาไรตี้ / ตำนานอันเก่าแก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร VS เทคโนฯ ลาดกระบัง

Campus Battle ฉบับนี้ มาพูดถึงความเก่าแก่ ของคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์กันบ้าง มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะมีหลักสูตร การเรียนการสอน และตำนานอันเก่าแก่ อยู่คู่กับคณะมาเป็นสิบๆ ปีได้ ทว่าคณะของเขาจะมีเรื่องเล่าอะไรกันบ้าง มาดูพร้อมๆ กันเลย…

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 สถาบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดี แต่เดิมเป็นโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็นโรงเรียนศิลปากร และใน พ.ศ. 2486 พระยาอนุมานราชธน ร่วมกับ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ

ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในนาม “คณะสถาปัตยกรรมไทย” ที่บริเวณวังตะวันออกของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เจ้ากรมช่างสิปป์หมู่ โดยมีพระพรหมพิจิตรดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ ปัจจุบันคณะก่อตั้งมาทั้งสิ้น 59 ปีแล้ว

ปัจจุบันมีตึกเรียนเป็นตึกเก่าๆ ในพื้นที่เล็กๆ แต่ร่มรื่น ภายในตึกมีห้องเรียน และห้องปฎิบัตการต่างๆ ทั้งห้องเขียนแบบ พื้นที่กิจกรรม หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ที่ให้แสดงผลงานของนักศึกษา ห้องอ่านหนังสือศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย หรือห้องสมุดที่รอบรวมหนังสือ นิตยสารต่างๆ ที่สามารถใช้ประกอบ หาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่รวบรวมผลงานของนักศึกษาไว้อีกด้วย

ประเพณี และเรื่องเล่าสืบต่อกันมา

กิจกรรมและประเพณีที่มีการสืบต่อกันมาเสมอของคณะสถาปัตยกรรมฯ คือ งานกิจกรรมชนช้าง เป็นการเชียร์โต้ของคณะต่างๆ ที่จัดกับทุกปี และคณะสถาปัตยกรรมฯ เองก็จะจริงจังมากๆ ในกิจกรรมเชียร์ต่างๆ มีการนัดน้องมาซ้อมกันจริงจังสุดๆ คณะนี้มีคนไม่เยอะมากแต่เวลาทำกิจกรรมก็ทรงพลังไม่แพ้ใคร เวลารับน้องของคณะก็จะค่อนข้างแตกต่างจากคณะอื่นๆ เสียงดัง เพราะตึกอยู่กลางๆ มหาลัย ทำให้เป็นที่สนใจของหลายๆ คน และวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี คือวันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เด็กทุกคณะในศิลปากรจะช่วยเหลือกันดีมาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นที่รู้กันว่าหลายๆ คณะใน ม.ศิลปากร ไม่ใส่ชุดนักศึกษามาเรียนก็ได้ ถ้าไม่ใช่วันสอบ และคณะสถาปัตยกรรมฯ เองก็เช่นกัน สามารถใส่ชุดนอกมาเรียนได้ตั้งแต่ไหน แต่ไรมาแล้ว เพศที่สามก็สามารถแต่งชุดนักศึกษาหญิงได้เช่นกัน ถ้าอยากใส่ คนที่เรียนคณะนี้ก็เลยจะแต่ตัวเซอร์ๆ หน่อย แต่สะอาด ไม่ซกมก เซอร์สุภาพ เหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ ถ้ามองก็จะรู้ได้ทับทีว่าเป็นเด็กจากคณะไหน

เรื่องเล่าประจำตึกถ้าเป็นเรื่องหลอนๆ คือ เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่เผางาน (การทำงานที่อาจารย์สั่งโต้รุ่ง) โดยชั้น 5 จะเป็นสตูดิโอให้ได้นั่งทำงานกัน และมีห้องน้ำอยู่ติดๆ กัน รุ่นพี่คนนั้นก็เข้าห้องน้ำ แล้วได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้น เขาก็งงๆ ว่าดึกขนาดนี้แล้วเสียงดนตรีไทยมาจากไหน แต่จังหวะที่แหนงขึ้นไปดูด้านบนเพดานตรงผนังกันห้องน้ำอีกด้านหนึ่งก็เห็นชฎาแหลมๆ โผล่พ้นผนังขึ้นมา!

นอกจากนี้ เรื่องเล่าประจำตึกที่ได้ลงในสื่อบ่อยๆ ก็คือ เรื่องของสาวโรคจิตที่ชื่อว่า “ขวัญข้าว” เธอเกิดปี พ.ศ. 2508 เดิมเป็นน้องติวของคณะสถาปัตยกรรมฯ เมื่อนานมาแล้ว แต่พลาดเอ็นท์ไม่ติด แต่ด้วยใจรักศิลปากรฝั่งวังท่าพระ เธอมักจะมาวนเวียนทุกวัน เพื่อทำความรู้จักกับเด็กสถาปัตย์ทุกรุ่น ที่สำคัญคุณเธอเก็บโปรไฟล์ของเด็กหนุ่มหน้าตาดีทุกคนของสถาปัตย์มาโดยตลอด และรับน้องสถาปัตย์ทุกปี จะเห็นเธอมายืนแจกของเล็กๆ น้อยให้ทุกปี

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

 • ชื่อเสียงคณะ : 9
 • ตำนานความเชื่อ : 9.5
 • ความเก่าแก่ของคณะ : 9.5
 • ประเพณี/กิจกรรมเป็นที่รู้จัก : 9
 • ความน่าสนใจของสถานที่/ห้องเรียน : 8.5
 • คะแนนรวม : 45.5 คะแนน

//////////////////////////////////////

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศไทย ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชื่อเสียงโดดเด่นทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่เดิมได้มีการสถาปนาเป็น โรงเรียนโทรคมนาคม ใน พ.ศ. 2503 และใน พ.ศ. 2528 จึงได้มีชื่อดั่งปัจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือเรียกสั้นๆ ว่า “พระจอมเกล้าลาดกระบัง”

ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เริ่มต้นจาก “โรงเรียนช่างบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ต่อมาได้มีการยกเลิกบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา ทำให้โรงเรียนถูกยุบไป ต่อมากรมโยธาธิการได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเปิดทำการสอนจึงตั้ง “โรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้าง” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ในปี พ.ศ. 2514 ได้ถูกยกระดับมาตราฐานการศึกษา และรวมเข้ากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมฯ เปิดมาร่วม 43 ปี

ตึกเรียนปัจจุบันเป็นตึกที่ค่อนข้างใหม่ ที่มีพื้นที่ให้นักศึกษาจัดแสดงผลงาน ของหลายๆ สาขาร่วมกัน และมีห้องปฏิบัติการหลากหลายห้อง เพื่อให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ประเพณี และเรื่องเล่าสืบต่อกันมา

กิจกรรมและประเพณีที่มีการสืบต่อกันมา เขาว่ากันว่า คณะสถาปัตยกรรมฯ ของที่นี่ รับน้องยืดยาวที่สุด บางทีก็รับน้องยาวไปถึงเทอม 2 ของปี 1 กันเลยทีเดียว ต้องทรหด อดทน และถึกกันมากจริงๆ ในการรับน้องก็จะมีให้น้องๆ ร้องเพลงเชียร์ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อสร้างความแน่นแฟ้น และให้ได้รู้จักรุ่นพี่ทุกๆ คน เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันและกันได้ตลอด รุ่นพี่ไม่ทิ้งรุ่นน้อง รุ่นน้องก็ห้ามทิ้งรุ่นพี่ ต้องไปช่วยงานรุ่นพี่บ้าง แม้วันรุ่งขึ้นน้องจะมีสอบ ก็ต้องไปช่วยรุ่นพี่ทำโปรเจคกัน T T แต่ส่วนใหญ่ทุกคนเต็มใจที่จำช่วยกันทำให้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างฟรีมากๆ เด็กๆ ในคณะมีสไตล์เป็นของตัวเอง ตอนปี 1 ก็จะแต่งตัวไปในทิศทางเดียวกัน พอเริ่มปี 2 ก็จะค่อยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เพราะเริ่มรู้มากขึ้น หลายคนชอบเข้าในผิดว่าพวกเราจบสถาปัตย์ไปจะต้องเป็นสถาปนิกเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับที่นี่ มีหลายสาขาวิชาในคณะ ทั้งถ่ายรูป ภาพยนตร์ มัณฑนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ฯลฯ วิชาการเรียนส่วนใหญ่มีภาคปฏิบัติเยอะ มีให้ทำโปรเจคบ่อยๆ เด็กส่วนใหญ่จะพรีเซ้นท์โปรเจคกันได้เป็นอย่างดีตลอด ทั้งๆ ที่บางทีงานเพิ่งเสร็จก่อนเข้าห้องเรียนแท้ๆ เป็นเรื่องปกติของเด็กสถาปัตย์ที่นี่

เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมีเยอะมาก จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง แต่ก็ทำให้หลายๆ คนกลัวไม่กล้าอยู่ทำงานดึกๆ ก็มี แต่บางคนก็ถือคติอย่าง ‘ผีก็ผีเถอะ หลอกได้หลอกไป แต่งานฉันก็ต้องทำให้ได้ ทำให้เสร็จ’ คืองานที่อาจารย์สั่งสำคัญกว่า แม้จะต้องโดนผีหลอก ก็ต้องทำงานที่อาจารย์สั่งให้เสร็จเช่นกัน

เรื่องเล่าที่ดังที่สุดคงไม่พ้นเรื่องความเหี้ยนของ “ศาลในห้องน้ำหญิง” ที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เป็นเรื่องราวของนักศึกษาหญิง จากคณะสถาปัตย์ อกหักจากหนุ่มวิศวะฯ จึงขึ้นไปผูกคอตายที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 5 ของตึกวิศวะฯ หลังจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น มักจะได้ยินเสียงแปลกๆ เวลาเดินผ่าน เวลาเข้าห้องน้ำก็รู้สึกเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ห้องข้างๆ ได้ยินเสียงน้ำไหล ถ้าส่องกระจกบางทีก็จะเห็นเป็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆ สร้างความหลอนให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้ทางมหา’ลัยจัดตั้งศาลขึ้น เพื่อให้ผู้ตายได้อยู่อาศัย ไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่น แต่ปัจจุบันนี้ศาลก็ได้ย้ายลงไปไว้ที่หลังตึกแทนเพราะเนื่องจากความไม่เหมาะสมที่จะตั้งศาลในห้องน้ำ จึงได้ทำบุญย้ายศาลลงไปด้านล่างซึ่งเป็นด้านหลังตึกแทน แต่ความน่ากลัวของห้องน้ำนี้ก็ยังมีให้ได้ยินกันต่อไปอีก และมีคนยังพยายามจะลองของกันอยู่เรื่อยๆ

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

 • ชื่อเสียงคณะ : 9
 • ตำนานความเชื่อ : 9
 • ความเก่าแก่ของคณะ : 9
 • ประเพณี/กิจกรรมเป็นที่รู้จัก : 8.5
 • ความน่าสนใจของสถานที่/ห้องเรียน : 9
 • คะแนนรวม : 44.5 คะแนน

ผลคะแนนที่ได้ คือ
ผลคะแนนจากน้องๆ ก็ออกมาแล้ว โดยให้ ม.ศิลปากร ชนะไป 45.5 ต่อ 44.5 แหม ห่างกันแค่คะแนนเดียว แต่ไม่ได้หมายความว่า อีกมหา’ลัยเขาจะสอนไม่ดีนะ ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน สังคมของคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ก็ยังคงเป็นอบอุ่นเสมอ และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างตำนานของเด็กสถาปัตย์ต่อไปอีกหลายปีเลยล่ะ

ข้อมูลจาก นิตยสาร Campus star V.17 (ตุลาคม 2014)