cu tu University University Of Bologna University Of Oxford University Of Salamanca จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลก

5 อันดับ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุด (มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะ)

Home / วาไรตี้ / 5 อันดับ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุด (มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะ)

Campus Star ฉบับนี้ขอพูดถึงความเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงความเก่าแก่แล้ว เราก็ควรจะวัดกันที่ตัวเลข …บางทีถ้าคุณอ่านเนื้อหาที่จะเห็นต่อไปนี้อาจจะตกใจไปเลยก็ได้ ว่าทำไมมหาวิทยาลัยเหล่านี้ถึงอยู่กันมาได้เป็นร้อยๆ ปี!

สุดยอด! 5 อันดับ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุดของโลก

UNIVERSITY OF BOLOGNA

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยโบโลญญา (UNIVERSITY OF BOLOGNA) สถาบันแห่งแรกที่เป็นจุด เริ่มต้นของการศึกษาในระดับสูง ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของการศึกษาโลก ตัวมหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ที่ เมืองโบโลญญา เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในโลกตะวันตกเมื่อปี ค.ศ. 1088 เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่มาทั้งสิ้น 926 ปีแล้ว เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาแห่งแรก ซึ่งคำว่า “University” ก็เพิ่งจะถูกบัญญัติขึ้นมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหาวิทยาลัยโบโลญญาจัดว่าเป็นแถวหน้าด้านการศึกษาของโลกตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 1 และ 2 หลายส่วนของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และงดงาม เป็นอาคารอิฐที่ก่อสร้างในยุคกลาง ซุ้มประตูโค้งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมอิตาลี หลังคาสีแดงอิฐที่สวยงาม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.unibo.it/en

UNIVERSITY OF OXFORD

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (UNIVERSITY OF OXFORD) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี ค.ศ.1096 นับรวมเวลาถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุกว่า 918 ปี ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด และเก่าแก่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ติด 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และแม้จะไม่มีหลักฐาน หรือประวัติการก่อตั้งที่แน่ชัด

นอกจากความเก่าแก่แล้วความสวยงามของตึกในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น แฮรี่ พอตเตอร์ และเจมส์ บอนด์ ที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย และได้ทรงนำต้นแบบมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมาปรับปรุงโรงเรียนมหาดเล็ก ให้กลายมาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของประเทศไทยในปัจจุบัน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ox.ac.uk

UNIVERSITY OF SALAMANCA

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยซาลามังกา (UNIVERSITY OF SALAMANCA) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสเปนก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 หรือในปี ค.ศ. 1218 ได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาวิทยาลัย” โดยพระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ในปี 1225 หลังจากนั้นไม่นานนัก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวิชาการที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรปที่อยู่มา 796 ปีแล้ว

ตัวตึกส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในสไตล์สเปนหรูหราเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียนกว่า “Plateresque” อาคารได้รับการแกะสลัก และตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปกบที่เกาะอยู่บนหัวกะโหลก ซึ่งกล่าวกันว่าจะให้โชคกับผู้ที่พบเห็นหากใครหาเจอ และยังมีความเชื่ออีกว่านักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษามักจะมาเขียนชื่อตัวเองด้วยเลือดสดๆ อาจจะเป็นเลือดหมู เลือกนกหรืออะไรก็ตามแต่ ไว้บนกำแพงด้านนอก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในคืนวันสำเร็จการศึกษา ซึ่งก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นรอยจางๆ แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแล้วก็ตาม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.usal.es/webusal

CHULALONGKORN UNIVERSITY

อันดับ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULALONGKORN UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยของไทยที่อยู่มาจะถึงร้อยปีแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่มา 98 ปีแล้ว

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.chula.ac.th

THAMMASAT UNIVERSITY

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (THAMMASAT UNIVERSITY) ที่อยู่มานานถึง 8 ทศวรรศ เริ่มก่อตั้งและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ริเริ่มก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)” ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย วิชาเริ่มแรกที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก และวิชาการบัญชี ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีอายุ 80 ปี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.tu.ac.th

 

line

 

จริงๆ แล้วยังมีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน อยู่กันมาเกิน 200-300 ปี และยังคงสภาพความสวยงามให้เราเห็นกันอยู่ แทบไม่ต่างไปจากเดิม แม้จะผ่านมาเป็นร้อยปีก็ตาม ที่ยังคงเป็นเช่นนั้น เพราะเขาถือว่า สถาบันการศึกษาเป็นสิ่งแสดงความเก่าแก่ และความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติที่มีมานานนับพันปี และสถาบันก็เป็นที่สร้าง ผลิตผู้คนจำนวนมากเพื่อพัฒนาประเทศและสิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์ น้องๆ เองก็ต้องช่วยกันรักษาความสวยงามของมหาวิทยาลัยของเราเองให้อยู่อย่างคงทนไปอีกหลายๆ ปี กันด้วยนะ

 

ข้อมูลจาก :
นิตยสาร Campus star V.17 (ตุลาคม 2014)
www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000079809
en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bologna
www.designsnext.com
en.wikipedia.org/wiki/University_of_Salamanca
aey.somsawat.com/chulalongkorn-university-chamjuree-square
gde-fon.com/download/chulalongkorn_university_bangkok_city_thailand/559638/3059×2048
www.arts.chula.ac.th/~geography/icag-2/host2.html
www.thetrippacker.com/th/placeมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ThammasatUniversity/11844
th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat80.tu.ac.th