ศิษย์เก่า สวนสุนันทา

ดารา คนดัง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Home / วาไรตี้ / ดารา คนดัง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University) มหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา เขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5  ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุด 20 อันดับแรกของประเทศไทยอันดับ 1 ของราชภัฏ 4 ปีติดต่อกัน แคมปัส-สตาร์ จะพาทุกคนไปย้อนดูรายชื่อว่ามีศิษย์เก่า คนดังคนไหนบ้างที่เคยเรียนที่สถาบันแห่งนี้

คนดัง ศิษย์เก่า สวนสุนันทา

วันสิริ อ่องอำไพ หรือ บัว (เจน คลื่นชีวิต)

คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ (โอ๋)

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ: IG @ohpak

โอ๋-ร้อยเอกหญิง ญดา โชติชูตระกูล

ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

/ ภาพ: gossipstar. Mthai

เอ้ นักร้องนำวง Pink หรือ ศิริมาศ ชื่นวิทยา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ: IG @aeyaholic

อินทิรา ยืนยง หรือ อิน นักร้องนำ วงบูโดกัน

สำเร็จการศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา (เครื่องดนตรีทรัมเป็ท) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ:IG@inbudokan1956

ติ๊ก ชีโร่

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (EPA) 2553, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 2553 และ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) 2554

ภาพ: @tikshirotoshirik

เมฆ-วินัย ไกรบุตร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศึกษาต่อ ปริญญาโท บริหาร

ภาพ: IG@winaikraibutr

เต๋า-สมชาย เข็มกลัด

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544

ภาพ: IG @yui_athamard

3 นักร้องวง วัชราวลี

มนต์ชัย สัตยเทพ (ร้องนำ และแต่งเนื้อเพลง), สัญชัย กาญจนรัตน์ (กีตาร์) และศราวุฒิ วุฒิกุล (กลอง) สมาชิก ทั้ง 3 คนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ: Music Mthai

วีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง

นักวาดการ์ตูนชื่อดัง จบสาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ เคยได้รางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2554

ภาพ: Men.Mthai

ธนศักดิ์ สำราญมน หรือ แบงค์  Tempo-po

จบคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เคยชนะเลิศ DUTCHIE Boy ในปี 2008

ภาพ: จากละครเรื่อง รอยมาร