บริติช เคานซิล ศิษย์เก่า

4 โปรไฟล์ศิษย์เก่ายูเคดีเด่น ปี 2023 เส้นทางการศึกษาที่ไม่ธรรมดา ส่งต่อแรงบันดาลใจ

Home / วาไรตี้ / 4 โปรไฟล์ศิษย์เก่ายูเคดีเด่น ปี 2023 เส้นทางการศึกษาที่ไม่ธรรมดา ส่งต่อแรงบันดาลใจ

รางวัลศิษย์เก่าสหหราชอาณาจักรดีเด่น หรือ Study UK Alumni Awards เป็นอีกรางวัลที่การันตีความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรในสาขาต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับสังคม เช่นเดียวกับในปีนี้ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มอบรางวัลศิษย์เก่าสหหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2023 (Study UK Alumni Awards 2023) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ใน 4 สาขา

4 โปรไฟล์ศิษย์เก่ายูเคดีเด่น ปี 2023

ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน (Science and Sustainability Award) สาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture and Creativity Award) สาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Action Award) และสาขาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Award) เพื่อเชื่อมโยงศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างแดนรวมถึงสหราชอาณาจักร วันนี้ บริติช เคานซิล จะพาไปทำความรู้จัก 4 ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2023 จากทั้ง 4 สาขา เพื่อพูดคุยถึงเส้นทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาจักร ไปจนถึงเรื่องราวความสำเร็จจากการนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาต่อยอดในสาขาวิชาชีพ จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้

โอกาสที่ได้รับ สร้างความมั่นใจ ผลักดันสู่ความสำเร็จ

นางสาวเนติ์ กีรติบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาวุโส บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน (Science and Sustainability Award) เล่าว่า การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสและมองเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนทุกคน

การได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่มาจากหลายประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและแก้ไขจากปัญหาจริง มีส่วนช่วยทำให้มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และนำไปสู่ความเชื่อในความสามารถว่าเราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมหรือสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนมีความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง นับเป็นส่วนสำคัญที่ได้นำมาใช้ในการทำงาน และผลักดันตัวเองให้ทำโครงการสำเร็จ กลายเป็นแบบอย่างให้หลาย ๆ ประเทศนำไปใช้ต่อยอด และนี่คงเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้

“การเป็นศิษย์เก่าของสหราชอาณาจักรมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ได้รู้จักผู้คนที่ทำงานในสายงานที่หลากหลาย ทำให้ได้แบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ร่วมกันในการสร้างสรรค์สังคม อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถพบเจอผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เป็นกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าของสหราชอาณาจักรเติบโตอยู่ในแทบทุกสายอาชีพอย่างแน่นอน”

แนวคิดการเชื่อมโยงผู้คนด้วยโลกของดนตรี และความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture and Creativity Award) เล่าว่า การใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรไม่ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากเป็นสังคมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้รู้สึกกล้าแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่อทุกคนแบบตรงไปตรงมา และมีความมั่นใจที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงการทำงาน การเรียนที่สหราชอาณาจักร ได้ให้ความรู้และสร้างความประทับใจให้กับตนเองในหลายเรื่อง จนนำมาเป็นแบบอย่างในการสอนให้กับนักศึกษาของตนมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่บรรยากาศในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีความหลากหลาย ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่มักจะพาไปในพื้นที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ด้านอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้ความรู้อย่างเดียว แต่พยายามชี้ให้เห็นว่าจุดเด่นของแต่ละคนคืออะไร แล้วดึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนให้โดดเด่น คอยให้คำแนะนำในเส้นทางที่เราชอบ ทำให้เป้าหมายเราชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดแข็งในการไปเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก

“สิ่งสำคัญที่ทางสหราชอาณาจักสอนและตนเองได้นำใช้ในการทำงาน คือ คำว่า Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ และการใช้ดนตรีเข้าไปเติมเต็มในกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้คน สิ่งนี้จึงกลายเป็นปรัชญาที่ใช้ทำงานมาโดยตลอด เราจึงทุ่มเทและทำอย่างต่อเนื่องที่จะให้วิธีคิดแบบ “มุ่งมั่น เห็นอกเห็นใจ” สอนทุกคนว่า ดนตรีนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และเข้าใจว่าดนตรีคลาสสิกนั้นมิควรที่จะจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ฟังเพียงบางกลุ่ม”

เครือข่ายศิษย์เก่าฯ เครื่องมืออันทรงพลังสานต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมร่วมกัน

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Award) เล่าว่า แง่มุมหนึ่งของการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษที่สังเกตได้ชัดเจนคือ ความเข้มงวดด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่ค่อนข้างสูง การให้ความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ

ทั้งยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปรับตัวและประสบความสำเร็จทางการศึกษาตามเป้าหมาย และไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพหรืออุตสาหกรรมใด เราสามารถสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันและมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เพื่อร่วมกันสานต่อความตั้งใจของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองและบทบาทที่กว้างขวางขึ้น ยิ่งทำให้เราต้องขับเคลื่อนองค์กรอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมของเรามากขึ้น ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งต่อคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในองค์รวม

“เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรเปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยส่งเสริมการทำงานและการพัฒนาในสาขาอาชีพ โดยได้มอบโอกาสในการสานสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการเติบโตทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงานด้วยโปรแกรมฝึกอบรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเวิร์กช็อป และหลักสูตรการสอนนี้จะช่วยพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเรา การมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่ นอกจากจะได้มีโอกาสเริ่มต้นกิจการใหม่ ๆ ได้นำความรู้มาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ที่สำคัญยังได้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าในเครือข่ายของเราอีกด้วย”

การเปิดกว้างและอิสระของการเรียนรู้ นำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษา

ดร.แอมมาลี แม็คคอย, หัวหน้าโครงการ, การขยายงานโครงการ PLH ในประเทศไทย, มูลนิธิศานติวัฒนธรรม ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Action Award) เล่าว่า “บรรยากาศของการเรียนการสอนที่สหราชอาณาจักรเน้นการเปิดกว้างและให้การยอมรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับการความเป็นอิสระและความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรู้และการวิจัยของตนเองอย่างเต็มที่

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ถูกคาดหวังให้แสวงหาโอกาสและเสริมสร้างทักษะด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามเราโชคดีที่มีที่ปรึกษาด้านการศึกษาคอยให้แนะนำและให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอ รวมถึงการชี้แนะแนวทางการเรียนพิเศษหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละคน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความคิดและนำเสนอมุมมองของตนเองอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับสาขาวิชาของดิฉันที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนให้นักศึกษามีจริยธรรมในการทำวิจัย ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้นำแนวคิดเหล่านี้มาสานต่อในโครงการวิจัยของตัวเองในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลกระทบด้านบวกเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปี ของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand