ศิษย์เก่า

ศิษย์เซนต์ฟรังฯ พร้อมใจเดิน-วิ่งการกุศล SF Run to 100th Anniversary เพื่อครูเกษียณ

Home / กิจกรรม / ศิษย์เซนต์ฟรังฯ พร้อมใจเดิน-วิ่งการกุศล SF Run to 100th Anniversary เพื่อครูเกษียณ

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม รายการเดิน-วิ่งการกุศล “SF Run to 100th Anniversary” วิ่งไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ในปี 2025 โดยสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิษย์เก่าเกียรติยศและองค์ราชินูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ฯ

ศิษย์เซนต์ฟรังฯ พร้อมใจเดิน-วิ่งการกุศล

และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ส่วนหนึ่งมอบให้กองทุนครูเกษียณ และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธินารีนาถ ซึ่งมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครอบครัว และผู้รักสุขภาพร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมีจิตสาธารณะ

อาทิ เจนนี่ นฤมล คำพันธ์, แป้ง สหัสยา จันทร์ใส, ถุงแป้ง ภัทรวดี, มุก พิชานา อยู่สุข, ตั๋ว เสฎฐวุฒิ, นะโม เบนเนดิค, เต้ ดาวิชญ์, ภีม ณัฐภัทร และ นีน่า นิชนารถ พรหมมาตร มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2567-2568 จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระนี้มากมาย ซึ่งสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ อันเป็นองค์กรหลักในการทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างศิษย์ และโรงเรียน

ตลอดจนมีนโยบายในการทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “SF Run to 100th Anniversary” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ชาวเซนต์ฟรังฯ และร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม รวมถึงเป็นการ kick off การจัดกิจกรรมในวาระก้าวสู่ปีที่100 ปีของโรงเรียน

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการทำสาธารณกุศล เนื่องด้วยรายได้จากการจัดงาน จะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวมถึงมอบให้กองทุนครูเกษียณ เพื่อนำไปดูแลคุณครูเกษียณทุกท่านของโรงเรียน เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูผู้มอบความรู้ให้กับนักเรียนเซนต์ฟรังฯ

และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามบ้านพักฉุกเฉิน (ดอนเมือง)  ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อ HIV/AIDS ด้วยการให้ที่พักพิง ฝึกอาชีพ รวมถึงการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เธอเหล่านั้นสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการแบ่งปันให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ศิษย์เซนต์ฟรังฯ ทุกคนได้รับการปลูกฝังมา”

ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันร่มรื่น สูดอากาศบริสุทธิ์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญ “SF SAVE WORLD ทิ้งขยะให้ถูกถัง ดีต่อเราและโลก”

ด้วยการเชิญนักวิ่งและผู้ร่วมงานแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง โดยทุกจุดที่ตั้งถังขยะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บลำเลียงและถุงเมื่อขยะเต็ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มอบถุงขยะ Big Bag มาให้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งถุงขยะ Big Bag เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ You เทิร์น ที่ GC จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มตั้งแต่ แยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี จากนั้น GC จะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติก และจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อนำกลับมาสร้างประโยชน์ ใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารที่นำเสิร์ฟให้กับนักวิ่งทุกท่าน ยังเป็นภาชนะรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ยังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาทรงไทยประยุกต์ที่ตั้งอยู่ภายในสวนรถไฟ ซึ่งศาลานี้ เคยมีบริษัทได้ซื้อและมอบให้สวนรถไฟเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชนินทร์ -คุณจันทร์ทิพย์ ไตรสุริยธรรมา จาก บริษัท ศาลาท่าน้ำ จำกัด ได้ดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมรวมมูลค่า 83,000 บาท ในการนี้สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ได้ทำการส่งมอบให้กับสวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเที่ยง กลางมณี ผู้อำนวยการสวนวชิรเบญจทัศ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสวนรถไฟต่อไป

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนเริ่มงาน และ ระหว่างรอผู้ที่วิ่งแข่งขัน สมาคมศิษย์ฯ เพิ่มกิจกรรม ออกกำลังกายเข้าจังหวะบนเวที เต้นซุมบ้า โดยชมรมซุมบ้าแห่งประเทศไทย สร้างความสนุกสนานให้แก่ทุกคนในงาน เป็นการออกกำลังที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแห่งความสุข

นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงผู้สนับสนุน จนกล่าวได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของสมาคมฯ ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีความอิ่มเอมใจร่วมกันที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”