PIM ปัญญาภิวัฒ์

เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ เกี่ยวกับ PIM (ปัญญาภิวัฒน์)

Home / วาไรตี้ / เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดบ่อยๆ เกี่ยวกับ PIM (ปัญญาภิวัฒน์)

ได้ยินชื่อเสียงของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กันมาพอสมควรเลย กับการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นเรื่องของหลักสูตรที่ เรียนไป ทำงานไป เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักสถาบันนี้กัน แต่ก็ยังไม่วายที่จะมีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิด วันนี้แคมปัส-สตาร์จะขอพาทุกคน มารู้เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มาดูกันว่าสิ่งที่หลายคนคิดกับความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียว จะเป็นยังไงกันนะ!!

เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับ PIM

มหา’ลัย 7-11

สิ่งที่หลายคนคิด: เข้าใจผิดกันอย่างมากมายเลย สำหรับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลายๆ คนคิดกันว่าเป็น มหาลัย 7-11 (Seven eleven) ไงแก…ว้ายตั่ยแล้ว (อย่าเข้าใจฉันผิด โปรดอย่าเข้าใจฉันผิดเพราะเห็นว่ามีการฝึกงานที่ 7-11 บางคนเข้าใจกันไปว่า เรียนที่นี่ต้องได้ฝึกงานแค่ที่ 7-11 แน่เลย หรือ บางคนก็คิดแค่ว่าที่สถาบันมีแค่คณะบริหารธุรกิจอยู่คณะเดียว แต่เดี๋ยว!! แล้วความจริงล่ะจะใช่แบบที่หลายคนคิดกันหรือเปล่า..

7-11 (Seven eleven)

ความจริงของ PIM

นักศึกษาจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีการเรียนไป ฝึกงานไปสลับกัน โดยคณะบริหารธุรกิจจะได้ฝึกงานที่ 7-11 (Seven eleven) ในทุกครั้ง แต่สำหรับคณะอื่นๆ ในสถาบันนั้น ไม่ได้ฝึกงานที่ 7-11 (Seven eleven) ทุกครั้ง แต่จะฝึกกันเพียงครั้งเดียว เป็นการเรียนรู้ ความอดทน ฝึกให้รับมือกับผู้คนได้ (สร้างความถึกและบึกบึน) หลังจากนั้นก็จะได้ฝึกงานตามสาขาที่ตัวเองเรียน 

คณะอื่นๆ ใน PIM

และแน่นอนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าที่นี่เค้ามีคณะอะไรให้เรียนกันบ้าง นอกจากคณะบริหารธุรกิจ เราก็ลองมาดูกันเลย

คณะบริหารธรุกิจ PIM

#คณะบริหารธรุกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (มีทั้งแบบหลักสูตรระบบทางไกลและนานาชาติ)

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร PIM

#คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

คณะศิลปศาสตร์ PIM

#คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ PIM

#คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตยานยนต์, สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คณะนิเทศศาสตร์ PIM

#คณะนิเทศศาสตร์

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์, วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

คณะวิทยาการจัดการ PIM

#คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร, สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM

#คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะศึกษาศาสตร์ PIM

#คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร PIM

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง PIM

#คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

มาถึงตอนนี้ ขอเอามือทาบอกเพราะตกใจ บอกเลยว่าหลายๆ คนที่เข้าใจผิดพอมาเห็นแล้วก็คงว้าวไปตามๆ กันเพราะอย่างที่เห็นกันว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เค้าก็มีสาขาการเรียนที่หลากหลาย เอามาให้ชมกันเฉพาะในสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ให้พอตกใจเบาๆ ส่วนเรื่องเรียนไป ฝึกงานไปนั้น ก็ไม่ได้ฝึกเฉพาะที่ 7-11 กันตลอด จะได้ฝึกในที่ที่ตรงตามวิชาและสาขาที่เรียน ส่วนของคณะบริหารธุรกิจที่ฝึก 7-11 ทุกครั้งก็ได้ฝึกในตำแหน่งที่สูงขึ้นแถมมีรายได้ระหว่างเรียน ใครสนใจรายละเอียดของคณะไหนก็ลองเข้าไปศึกษากันดูได้เลย น่าสนใจไม่น้อยกับสถาบันนี้!!

สรุป PIM นั้น 1. เราไม่ได้ฝึกงานแต่ใน 7-11 และ 2. ที่ PIM ก็มีสอนคณะอื่นๆ ด้วยเหมือนกัน

ข้อมูลจาก
www.pim.ac.th
Panyapiwat Institute of Management