PIM บัณฑิต ประสบความสำเร็จ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต PIM

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จของเหล่าบัณฑิต PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สถาบันอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ “ Work based- Education” แห่งแรก

ก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นเมื่อบัณฑิตพีไอเอ็มจบการศึกษา

PIM มุ่งสร้างคนคุณภาพเป็นบัณฑิตเปี่ยมไปด้วยทักษะความสามารถ พร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) และมีหัวใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมมากว่า 12 ปี ตอบสนองความต้องการหลากหลายอาชีพและเดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน

เกษราพรรณ เจริญศึกษา

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รุ่นที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ PIM – หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหมวดภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว และ Shambala Nursery

“ว่าที่มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University) จากนักศึกษาภาษาจีนธุรกิจ ได้นำประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติ ไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับเด็ก นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน”

ณัฐวรรณ มณีรัตน์

บัณฑิตรุ่นแรก คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM – Asst. General Manager บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

“พยายามเรียนรู้งานในทุกๆ สายงาน รับผิดชอบงานควบคุมสต็อก บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสีย ควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งยังมีทีมงานที่ต้องดูแลและให้คำปรึกษาถึง กว่า 70 คน”

สุทธิพงษ์ โพธิ์สมบัติ

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี PIM – หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุง บริษัท ซีพีแรม จำกัด

“ปัจจุบัน รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์”

สุรวัช ธรรมประทีป

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ PIM – เจ้าของกิจการไอศกรีมโฮมเมด ด.ญ.ไอติม

“เริ่มต้นธุรกิจค้าขายเล็กๆ ตามตลาดนัด ก่อนผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ เขาวางแผนขยายร้านสาขาไปยังห้างสรรพสินค้า ขายแฟรนไชส์เพิ่มอีกด้วย”

อภิรัฐ เล็กนิคม

บัณฑิตวิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ รุ่นที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ PIM – Assistant Product Manager (APM), DKSH (Thailand) Limited

“บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับสากลในประเทศไทย”

อัจฉราพร นิลผาย

บัณฑิตรุ่นแรก คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM – เจ้าหน้าที่แผนงานสำนักงานด้านอ้อยบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (โครงการขยาย บ้านไผ่)

“อดีตนักศึกษาทุนเพชรมิตรผล ที่ปัจจุบันบรรจุเข้าทำงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based ชั้นนำของประเทศไทย เชื่อว่า การลงทุนในความรู้นั้นไม่มีวันศูนย์เปล่าและคนเราจำเป็นต้องเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิต”

อัสนี สว่างศรี

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รุ่นที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ PIM – Senior Officer-Duty Free Ambassador (DFA), King Power International Co.,Ltd. เจ้าของเพจ “เด็กเอกจีน”

“อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไต้หวัน และทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ University of International Business and Economics รวมไปถึงการร่วมงานกับหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำ นอกจากงานประจำในธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีชั้นนำของประเทศแล้ว เขายังเปิดเพจ “เด็กเอกจีน” ปัจจุบันมีผู้ติดตามแล้วกว่า 37,000 คน”

เกียรติภูมิ ก้านแก้ว

บัณฑิตรุ่นแรก สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ PIM – Building managerPMR-Cบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

” “GOAL” เมื่อต้องทำบางสิ่งให้สำเร็จจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจจะพลักดันเขาไปถึงเป้าหมายและพบกับความสำเร็จได้”

ชวิศ จันทร์นิมิตรศรี

บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ PIM – Store Business Partner ร้าน 7-Eleven กรุงศรีพระราม 3

“มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน จนกลายเป็น เจ้าของร้าน 7-Eleven”

ยุทธนา สุวรรณยืนยง

บัณฑิตรุ่นที่ 4 คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง PIM – ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“บัณฑิตพีไอเอ็ม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานออกแบบและพัฒนากระบวนการ ในองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบบริหารจัดการดีที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทย”

ส.ต.ท.ทินกร สมบุญมา

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รุ่นที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ PIM – ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่

“หลังจากสำเร็จการศึกษาภาษาจีนธุรกิจ ทินกรเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับบริษัทท่องเที่ยว จนเข้าใจงานด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจุบัน ส.ต.ท.ทินกร ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเขตรับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง”

สุภษร เหมือนหมาย

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี PIM – Cluster IT Specialist, Marriott International ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงแรม

“สุภษรตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้เขาพัฒนาตนเองไปถึงเป้าหมายโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรค ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงแรมชั้นนำระดับสากล”

ธรรมพร เรืองศรีอรัญหน้า

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รุ่นที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ PIM – เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์และเลขานุการฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในไต้หวัน (สถานเอกอัครราชทูตไทยในไต้หวัน)

“ปัจจุบัน ธรรมพรใช้ชีวิตในต่างแดน รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไต้หวัน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ และงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยในไต้หวัน”

…มาเริ่มต้นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับ PIM

www.pim.ac.th