คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แนะนำหลักสูตร

เปิดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง – ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง – ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ในปัจจุบันนี้ เห็นน้องๆ หลายคนสนใจที่อยากจะเข้าเรียน เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง เพราะถือว่าเป็นสายงานยอดฮิตที่เด็กๆ วิทย์หลายคนให้ความสนใจ และที่สำคัญได้งานสูง! วันนี้เราเลยมาแนะนำ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้น้องๆ ได้รู้จักหลักสูตรที่ต้องเรียนมีอะไรบ้าง

เปิดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกปฎิบัติงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–4 คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จัดตั้งขานรับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพัฒนาคน

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง มี 3 วิชาเอก

  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
  • การจัดการสถานีและพื้นที่

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

จุดเด่นของคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

มีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนและการปฏิบัติด้วย Case study เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นภาพมากขึ้น
มี Case Study จากภายในองค์กร, ภายในประเทศ และอาเซียน เพื่อให้มุมมองที่กว้างแก่นักศึกษา
มีอาจารย์ วิทยากร มืออาชีพ สายตรงด้านโลจิสติกส์ชั้นนำเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษา

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

จุดเด่นของ 3 วิชาเอก

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Focus Supply Chain)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานจริง เช่น ในคลังสินค้า เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของโลจิสติกส์ในเชิงลึก พร้อมปฎิบัติงานจริงในองค์กร เมื่อสำเร็จการศึกษา

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง (Focus Transportation)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความชำนาญการในทุกช่องทางของการขนส่ง เพื่อรองรับยุค4.0

วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่ (Focus Air/Sea/Land Port)

เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และบริหารพื้นที่ ในแขนงที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

การเรียนการสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อาศัยรูปแบบของ Work-based Education

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีการเตรียมสร้างพื้นฐานจากการเรียนในสถาบันก่อนการไปฝึกปฏิบัติงาน เครื่องมือสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานให้นักศึกษาได้อย่างดีคือห้องปฏิบัติการที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนสมบูรณ์

คณะการจัดการโจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

ห้องปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์จะมีรูปแบบเสมือน War Room

ประกอบด้วยจอ VDO Wall ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 10 จอ คอมพิวเตอร์หลักสำหรับผู้สอน และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจำนวน 51 เครื่อง สามารถรองรับนักศึกษาครั้งละ 50 คน ในแต่ละช่วงเวลา ผู้สอนสามารถจะดึงภาพจากคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแต่ละคนแสดงบนจอ สร้างแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย หรือให้นักศึกษาฝึกหัดแก้โจทย์รายบุคคลหรือรายกลุ่มได้โดยสะดวก

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

ห้องปฏิบัติการนี้ติดตั้งระบบซอฟแวร์ Transportation Management System (TMS)

ที่พัฒนาโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และ Warehouse Management System (WMS) รวมทั้ง Geological Information System (GIS) ที่ใช้ในบริษัทชั้นนาในเมืองไทย โดยใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีแบบจำลองของพาหนะ อุปกรณ์ และระบบการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพที่เสมือนจริงเพื่อเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

การรับน้องของคณะการจัดการโลจิสติกส์ – กับรองเท้าที่จำเป็นต้องใส่!!

ข้อมูลค่าเทอมคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

  • ตลอดหลักสูตร 263,800 บาท
  • กองทุนกู้ยืม กรอ.​ , กยศ.

สอบถามข้อมูล/สมัครเรียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 855 0000 โทรสาร 02 855 0391

บทความที่เกี่ยวข้อง