Thailand Junior Water Prize 2017 การประกวด นักเรียน เด็กเก่ง

นร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คว้าแชมป์ Thailand Junior Water Prize 2017

Home / วาไรตี้ / นร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คว้าแชมป์ Thailand Junior Water Prize 2017

ต้องยิกนิ้วให้เลย สำหรับความเก่งของน้องๆ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยน นทบุรี ที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Junior Water Prize 2017 มาครองได้สำเร็จ แคมปัส-สตาร์ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยค่ะ

เก่ง! นร. ส.ก.น. คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน 1 ทีมด้วยกัน ได้แก่ นายพีรนัฐ มีชัย นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ์ และนายณภัทร ยอดรักษ์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับก็คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 โดยมีชื่อผลงานว่า “เรือพลังงานสะอาด” ณ ศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์ด จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนี้ยังได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize ที่ประเทศสวีเดน อีกด้วย

นร. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์

โดยมี น.ส.สุดารัตน์ ปานทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอน และนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีนโยบายการเรียนการสอนมุ่งสู่การศึกษา 4.0 ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

นร. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : เรือพลังงานสะอาด