นักศึกษาอาชีวะ บัณฑิตอาชีวะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาชีวศึกษา

น่ารัก สุดประทับใจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1

Home / วาไรตี้ / น่ารัก สุดประทับใจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศในวันรับปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษามาฝากกันอีกด้วย และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตอาชีวศึกษารุ่นที่ 1 ด้วยค่ะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ที่จะจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้รับมาตรฐาน โดยใช้หลักสูตรที่แตกต่างกับสถาบันการศึกษาทั่วไป ก็คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) หรือเขียนย่อว่า ทล.บ. ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา “สายเทคโนโลยีบัณฑิต”

ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีสมรรถนะในการปฺฏิบัติ และพัฒนางานในระดับเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานและเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ หรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

ตรวจดูชุดกันก่อนเข้าภายใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

เท่ ดูดี ในชุดครุย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษารุ่นแรก

บทความที่เกี่ยวข้อง 

รวมภาพ “อาชีวะรุ่นที่ 1 เข้ารับปริญญาบัตร”

ขอบคุณภาพจาก FB : ประชาสัมพันธ์ สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา