GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคตะวันออก รอบคัดเลือก

20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออก GSB GEN 2018

Home / วาไรตี้ / 20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออก GSB GEN 2018

นิตยสาร Campus Star ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการ ประกวดคัดเลือกหนุ่มสาว เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2018 (2561) โดยปีนี้กิจกรรมปีที่ 3 ของโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR

20 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออก

ใครจะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพฯ ต่อไป

ฝ่ายหญิง 10 คนที่เข้ารอบคัดเลือก

G01 นางสาวนิตยา อารุณ (โอปอ) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

G01 นางสาวนิตยา อารุณ (โอปอ) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

G02 นางสาวภาวิณี ชัยภูมิ (เฟิร์ส) มหาวิทยาลัยบูรพา

G02 นางสาวภาวิณี ชัยภูมิ (เฟิร์ส) มหาวิทยาลัยบูรพา

G03 นางสาวอักษร ทองเปลว (โรส) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 G03 นางสาวอักษร ทองเปลว (โรส) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

G04 นางสาวปาณิสรา วิรุณพันธ์ (ปราย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 G04 นางสาวปาณิสรา วิรุณพันธ์ (ปราย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

G05 นางสาวธมลวรรณ อารีรักษากุล (กุ๊กกิ๊ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

G05 นางสาวธมลวรรณ อารีรักษากุล (กุ๊กกิ๊ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

G06 นางสาวพร้อมพราว ตั้งฤทัยสุขเจริญ (พราว) มหาวิทยาลัยบูรพา

 G06 นางสาวพร้อมพราว ตั้งฤทัยสุขเจริญ (พราว) มหาวิทยาลัยบูรพา

G07 นางสาวธัญพิมล สุขศรี (โอตี้) มหาวิทยาลัยบูรพา

 G07 นางสาวธัญพิมล สุขศรี (โอตี้) มหาวิทยาลัยบูรพา

G08 นางสาวกมลนันท์ วงษ์คัมภิรานนท์ (นิษฐา) มหาวิทยาลัยบูรพา

G08 นางสาวกมลนันท์ วงษ์คัมภิรานนท์ (นิษฐา) มหาวิทยาลัยบูรพา

G09 นางสาวชนิดาภา พงศ์พันธุ์วทัญญู (นิ) มหาวิทยาลัยบูรพา

 G09 นางสาวชนิดาภา พงศ์พันธุ์วทัญญู (นิ) มหาวิทยาลัยบูรพา

G10 นางสาวศุทธินี วิเชียรซอย (การ์ตูน) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 G10 นางสาวศุทธินี วิเชียรซอย (การ์ตูน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฝ่ายชาย 10 คนที่เข้ารอบคัดเลือก

B01 นายศุภกฤต วิลาสมงคลชัย (ใช้) มหาวิทยาลัยบูรพา

B01 นายศุภกฤต วิลาสมงคลชัย (ใช้) มหาวิทยาลัยบูรพา

B02 นายธาวิน นิมิตกุลพบูลย์ (โด้) มหาวิทยาลัยบูรพา

B02 นายธาวิน นิมิตกุลพบูลย์ (โด้) มหาวิทยาลัยบูรพา

B03 นายอุดมโชค สันติธรรมากร (ฮั้งเซ้ง) มหาวิทยาลัยบูรพา

B03 นายอุดมโชค สันติธรรมากร (ฮั้งเซ้ง) มหาวิทยาลัยบูรพา

B04 นายภารัณ ชื่อมณีสวรรค์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B04 นายภารัณ ชื่อมณีสวรรค์ (พาร์ท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B05 นายชนะพล พลานุสนธิ์ (ภู) มทร.ธัญญบุรี

B05 นายชนะพล พลานุสนธิ์ (ภู) มทร.ธัญญบุรี

B06 นายพงศกร วงศ์เพียร (ฟลุ๊ค) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B06 นายพงศกร วงศ์เพียร (ฟลุ๊ค) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B07 นายธนกร โชคเกิดสกุล (หมูแฮม) มหาวิทยาลัยบูรพา

B07 นายธนกร โชคเกิดสกุล (หมูแฮม) มหาวิทยาลัยบูรพา

B08 นายรัฐธรรมนูญ ผางาม (ฮอลล์) มหาวิทยาลัยบูรพา

B08 นายรัฐธรรมนูญ ผางาม (ฮอลล์) มหาวิทยาลัยบูรพา

B09 นายศุภโชค วิลาสมงคลชัย (เซ้ง) มหาวิทยาลัยบุรพา

B09 นายศุภโชค วิลาสมงคลชัย (เซ้ง) มหาวิทยาลัยบุรพา

B10 นายเซอดอนคอน บาร์โลว (เซอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

B10 นายเซอดอนคอน บาร์โลว (เซอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพจาก Friendship Award by HANAMI (ภาคตะวันออก)

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก สถานที่จัดงาน : เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี / รอบคัดเลือก วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561

วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป

วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถ และตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ