Miss Queen Contest 2018 ดาวเทียม ประกวดดาวเดือน หนูน้อย เคอิโงะ ซาโต

สวย งดงาม ภาพแฟชั่นผู้เข้าประกวดดาว-เดือน & Miss Queen Contest 2018 ม.นเรศวร

Home / วาไรตี้ / สวย งดงาม ภาพแฟชั่นผู้เข้าประกวดดาว-เดือน & Miss Queen Contest 2018 ม.นเรศวร

วิถีชีวิตเด็กมอนอ ภาพแฟชั่นของผู้เข้าประกวดดาวเดือน ทั้ง 16 คณะ และ 1 วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้นำเสนอสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบกับความงามของชุดอาภรณ์ ผลงานสร้างชื่อเสียงของนิสิตและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันได้หวนรำลึกนึกถึงภาพบรรยากาศในการใช้ชีวิตที่รั้วเทาแสดแห่งนี้

ปังมาก! ภาพแฟชั่นผู้เข้าประกวดดาว-เดือน & Miss Queen Contest 2018

พร้อมทั้งนี้ ยังเผยภาพของผู้เข้าประกวด Miss Queen Contest 2018 ทั้ง 6 คน ที่มาในชุดโทนสีดำ ที่สื่อถึงความลึกลับน่าค้นหา และน่าติดตามกับพวกเธอทั้ง 6 คน ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ปรากฎการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ สร้างการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ในเพศทางเลือก ให้สังคมเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งเราสามารถพบกับพวกเธอทั้ง 6 คน พร้อมร่วมค้นหาดาวเทียมคนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และชมการเปิดตัวดาวเดือนทั้ง 16 คณะ และ 1 วิทยาลัยได้ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปชมภาพของเหล่าผู้เข้าประกวดดาวเดือน และ Miss Queen Contest 2018 กันด้วยนะจ๊ะ ขอบอกเลยว่าแต่ละคน สวย หล่อ เป๊ะเวอร์กันสุด ๆ

ผู้เข้าประกวดดาวเดือน 16 คณะ และ 1 วิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

B1 บิ๊ฟ นายธนวิชญ์ เหลืองประภาคาร – G1 ฟ้าใหม่ นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

B2 โกดัว นายบุณยเกียรติ เจนพรหมรักษ์ – G2 ปาล์ม นางสาวมธุรดา ศุภกุลธาดาศิริ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

B3 เคน นายกัณฉัตร บุญนนท์ – G3 ออมเมย์ นางสาวเมศิญา เที่ยงธรรม

คณะมนุษยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

B4 กฤษ นายกษิดิ์เดช สกุลเปี่ยมสุข – G4 ไอริน นางสาวไอยวริญท์ ภูริพัฒน์เดชาธร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

B5 กัปตัน นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน – G5 กิ๊ฟ นางสาวกนิษฐา แก้วโชติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

B6 ไวน์ นายชนเดช เจริญผล – G6 เจนนี่ นางสาวพิจิตรา สิงห์โตวะนา

คณะสหเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

B7 พี นายมรุเชษฐ์ ตั้งสว่าง – G7 นุ่น นางสาวภัทรินญา สำเภาวณิช

คณะแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

B8 โอห์ม นายไชยภัทร เกียรติรวี – G8 สุ นางสาวสุภัสสรา หมื่นส่ง

คณะนิติศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

B9 อ้าย นายอัษฎายุ ทนโนนแดง – G9 อาย นางสาวอรปรียา คนซื่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

B10 เดียร์ นายวีรภัทร กลิ่นสอน – G10 ยาหยี นางสาวศศิวิภา เทียมใจ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะศึกษาศาสตร์

B11 โอ นายนพรัตน์ ปานแอ๊ด – G11 ปลาย นางสาวกานติมา ด่านประดิษฐ์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

B12 โดนัท นายภานุพงศ์ รูปศรี – G12 ฟิว นางสาวอทิตยา นามผ่าย

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

คณะเภสัชศาสตร์

B13 ฟอร์ด นายพิเชฐ ยารังษี – G13 โอปอ นางสาวณัฐิตา แสนใจ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

B14 ตั้ว นายเติมรัก ชมพูคีรี – G14 แป้ง นางสาวสุดาพร ปารมี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

B15 เจ นายอภิสิทธิ์ สังข์มูล – G15 เลิฟ นางสาวดวงกมล มียวน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

B16 อ้น นายสิทธณัฐ วงค์สถาน – G16 กุ๊ก นางสาวสุวิมล พวงลำ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

ผู้เข้าประกวด Miss Queen Contest 2018

คณะสังคมศาสตร์

Q1 บิ๊กเอ็ม ดนุสรณ์ น้อยคำ

Q1 บิ๊กเอ็ม ดนุสรณ์ น้อยคำ คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

Q2 หมูอ้วน ศุภสิทธิ์ ปวนแก้ว

Q2 หมูอ้วน ศุภสิทธิ์ ปวนแก้ว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

Q3 เขตต์ ธนดล ละดาดก

Q3 เขตต์ ธนดล ละดาดก คณะศึกษาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Q4 ซากุระ เคอิโงะ ซาโต

Q4 ซากุระ เคอิโงะ ซาโต คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

Q5 วีเนส อานนท์ ทองศรี

Q5 วีเนส อานนท์ ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

Q6 ณัฐ เขตรัฐ พุฒซ้อน

Q6 ณัฐ เขตรัฐ พุฒซ้อน คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลจาก FB : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Written by : Toey

บทความที่เกี่ยวข้อง