คณะรัฐศาสตร์ ดาวเทียม นิสิตจุฬาฯ ประกวดดาวเดือน แฟรงค์-เนติวิทย์

เนติวิทย์ รวมรายชื่อนิสิตจี้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยกเลิกการประกวดดาวเดือน-ดาวเทียม

Home / วาไรตี้ / เนติวิทย์ รวมรายชื่อนิสิตจี้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยกเลิกการประกวดดาวเดือน-ดาวเทียม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา แฟรงค์ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก Netiwit Ntw เพื่อทำการรวบรวมรายชื่อนิสิตคณะ​รัฐศาสตร์​ จุฬาฯ จำนวน 106 คน เพื่อเรียกร้องให้สโมสรนิสิต​คณะ​รัฐศาสตร์​ จุฬาฯ ทำการยกเลิกการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนและดาวเทียม

เนติวิทย์ รวมรายชื่อนิสิตจุฬาฯ ยกเลิกกิจกรรมประกวดดาวเดือน-ดาวเทียม

โดยได้มีการเขียนเป็นหนังสือถึงนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งภายในหนังสือได้ระบุหัวข้อว่า “ขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนและดาวเทียม” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากการที่พวกเราทราบว่าในปีนี้ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการจัดการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมนั้น พวกเรามีความกังวลใจหลายประการและไม่เก็นด้วยกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีหลายประเด็นที่จะต้องนำมาอภิปราย ดังนี้ 

เนติวิทย์ รวมรายชื่อนิสิตจุฬาฯ ยกเลิกกิจกรรมประกวดดาวเดือน-ดาวเทียม

1.การจัดประกวดดาวเดือน มีนัยของคำแฝงอยู่แล้วแต่แรก “ดาว” และ “เดือน” ย่อมหมายถึงความเด่นกว่า เหนือกว่าคนอื่น แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แต่หากเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความพิเศษที่แตกต่างกัน ย่อมควรยกย่องและส่งเสริมศักยภาพเหล่านั้น ไม่มีเหตุผลที่จะเอาคุณค่าหนึ่งสูงกว่าคุณค่าอื่น ๆ

2. การจัดประกวดนี้เป็นการใช้งบประมาณของสโมสรที่มาจากนิสิตอย่างไม่สมเหตุสมผล เพราะเอาเงินส่วนหนึ่งไปให้กับการประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ แต่งหน้า การซ้อมของนิสิตเพียงไม่กี่คน ทั้งที่นิสิตเหล่านั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากนิสิตคนอื่น ๆ เลย

3. นอกจากรนี้ การประกวด “ดาวเทียม” เป็นกิจกรรมซึ่งเข้าใจว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการล้อเลียนกับกิจกรรมดาวเดือน การใช้คำว่า “เทียม” ย่อมแน่ชัดอยู่แล้วว่าหมายถึง ไม่แท้ ไม่จริง เป็นการใช้ชื่อกิจกรรมที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ในแฟนเพจของสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้ระบุว่า “ใครก็ได้… ถ้าน้อง ๆ เป็นคนที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คน” กิจกรรมส่วนใหญ่ของดาวเทียมมักจะหมายถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นการเน้นย้ำหรือไม่ว่าการเป็นเพศทางเลือกคือ คนตลก และถ้าหาก “ให้ใครก็ได้” ก็ไม่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมดาวเทียมอีกต่อไป

เปิดหมดเปลือก มุมมองความคิดการใช้ชีวิตในมอ แฟรงค์ เนติวิทย์

Link : seeme.me/ch/campusstar/kGVaKq

4. การจัดประกวดดาวเดือนและดาวเทียม หมดสมัยลงแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องรู้จักกันผ่านเวทีเพียงไม่กี่นาทีอีกแล้วในยุคนี้ และก็ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องให้คนอื่น ๆ รู้จักอีกคนเพราะเขามีคุณสมบัติในเรื่องความตลก หน้าตา มากกว่าคนอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้รับเลือก

5. ถ้าหากเหตุผลทั้ง 4 ข้อสมเหตุสมผล การจัดประกวดดาวเดือนและดาวเทียม เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตอย่างแท่จริง ย่อมไม่มีเหตุผลที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ควรสนับสนุนการให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ควรจัดกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่เป็นตัวแทนนิสิตของคณะทั้งหมด

เนติวิทย์ รวมรายชื่อนิสิตจุฬาฯ ยกเลิกกิจกรรมประกวดดาวเดือน-ดาวเทียม

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ พวกเรากลุ่มนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่รักและห่วงใยคณะรัฐศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเสนอให้

1. ยกเลิกการจัดกิจกรรมประกวด “ดาว-เดือน” และ “ดาวเทียม”

2. เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นความโดดเด่นของคน ๆ หนึ่งเพียงเวลาสั้น ๆ มาเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การประกวดความสามารถหลากหลายรูป โดยไม่จำกัดคุณสมบัติ หรือการจัดเป็นกิจกรรมเวิร์คชอปที่มีสันทนาการเข้ามาด้วย เพื่อเความพร้อมสำหรับสังคมพลเมืองประชาธิปไตย หรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

** ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อนิสิต ซึ่งทางสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยังไม่มีการอนุมัติต่อเรื่องนี้ ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ

ข้อมูลจาก : www.matichon.co.th, เพจเฟซบุ๊ก Netiwit Ntw

บทความที่น่าสนใจ