ประธานนิสิตจุฬาฯ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แฟรงค์-เนติวิทย์

รวมพลังชาวจุฬาฯ ล่ารายชื่อล้ม ‘เนติวิทย์’ ต้านแนวคิดเลิกหมอบกราบ

Home / วาไรตี้ / รวมพลังชาวจุฬาฯ ล่ารายชื่อล้ม ‘เนติวิทย์’ ต้านแนวคิดเลิกหมอบกราบ

จากกรณีที่ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และจากนั้นนายเนติวิทย์ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ถึงกรณีประเพณีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า บริเวณพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมนี้ว่า “คุณต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ไม่อยากถวายบังคมแบบหมอบกราบด้วย เพื่อเปิดพื้นที่ให้เขาสามารถยืนเคารพได้ บางคณะยังคงบังคับอยู่ เราจะลงไปดูแล”

ล่ารายชื่อล้ม ‘เนติวิทย์’ ต้านแนวคิดเลิกหมอบกราบ

ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ก็ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่า ต้องการที่จะท้าทายความรู้สึกของคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการลุกขึ้นยืนจากจุดที่จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อรอการถวายบังคมที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น ไปยืนโค้งคำนับพระบรมราชนุสาวรีย์ 2 รัชกาลแทนการนั่งถวายบังคมเหมือนกับนิสิตคนอื่นๆ จนเกิดเป็นกระแสสังคมตามมา ถึงการกระทำของนายเนติวิทย์ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่?

จากแนวคิดการยกเลิอกการหมอบกราบของ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกระทบถึงรั้วจามจุรี ที่ก่อตั้งมานับร้อยปี เพียงแค่เด็กคนเดียวจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรตามใจชอบได้อย่างไร จึงทำให้บรรดานิสิตเก่า-ใหม่ ของจุฬาฯ ต่างพากันออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงาม

ล่าสุด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุกคณะ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) และพสกนิกรผู้จงรักภักดี จะยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมรายนามผู้สนับสนุนจำนวน 4,791 คน ต่ออธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “เสนอแนวคิดเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์และการกราบถวายบังคมอันเป็นจารีคประเพณีอันดีงามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

อย่างไรก็ตามต้องติดตามดูว่า การเคลื่อนไหวของพลังนิสิตเก่า-ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยิ่งใหญ่ และสามารถล้มความคิดของนายเนติวิทย์ได้หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง 

————-

ที่มา : www.tnews.co.th
ภาพจาก : สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ