คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา

ความแตกต่างระหว่าง นิติศาสตร์ กับ รัฐศาสตร์ – แนะแนวการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / ความแตกต่างระหว่าง นิติศาสตร์ กับ รัฐศาสตร์ – แนะแนวการศึกษา

กฎหมายกับสังคมต่างมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน เพราะกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ในสังคมนั้น มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยของประชาชนในสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เมื่อเราพูดถึงกฎหมายกับสังคมแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงนักนิติศาสตร์กับนักรัฐศาสตร์ ฝ่ายหนึ่ง คือ นักกฎหมาย และอีกฝ่ายหนึ่ง คือ นักปกครอง และนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์แตกต่างกันอย่างไรนั้น เรามาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

นิติศาสตร์ กับ รัฐศาสตร์ ความแตกต่างกันอย่างไร

1. เรียนอย่างไร

บ่อยครั้งที่นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ จะถูกเหมารวมว่าเหมือนกัน เพราะต่างก็จบมาแล้วทำงานในสายสังคมเหมือนกัน
แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมาก นั่นก็เพราะนิติศาสตร์จะศึกษากฎหมายเป็นหลัก ตลอดจนศึกษาเหตุและผล ปัจจัย และกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในขณะที่รัฐศาสตร์คือ การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นรัฐ การเมืองและการปกครอง

2. Character

แม้ว่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์จะถูกมองว่า เป็นหนอนหนังสือเหมือนกัน แต่ในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง เพราะนิติศาสตร์จะเน้นการใช้ความจำตัวบทกฎหมาย และทำความเข้าใจข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำข้อกฎหมายเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย แต่ในส่วนของรัฐศาสตร์นั้นจะให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในเรื่องการเมืองการปกครอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศของเราต่อไป

3. สายอาชีพ

สายอาชีพทางนิติศาสตร์ที่คุ้นหูคงหนีไม่พ้น ผู้พิพากษา, อัยการ หรือทนายความ แต่ทราบหรือไม่ว่า จบนิติศาสตร์ยังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนได้ และยังสามารถทำงานด้านกฎหมายทั่วไปได้อีกด้วย และในสายอาชีพของทางรัฐศาสตร์ที่ถูกมองว่าจบแล้วต้องเป็นปลัดอำเภอเท่านั้น นั่นก็ไม่ผิดค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะจบรัฐศาสตร์ออกมาก็ยังสามารถทำงานทางสายงานปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐได้ หรือแม้กระทั่งงานด้านการจัดการบริหารคน หรือองค์กรต่าง ๆ ก็ยังสามารถทำได้

ความแตกต่างระหว่าง นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ใช่การแยกความแตกต่างออกมาเพื่อให้เกิดความแตกแยก เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ก็ล้วนแล้วแต่มีการทำงานที่สอดคล้องกัน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันเดียวกันคือ “ประชาชนและสังคมไทย”

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาคอร์สติวสอบ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือคณะที่ต้องการอยู่ และอยากได้เคล็ดลับดี ๆ มาเรียนเพิ่มเติมได้ที่ TUTOR ME

จำได้ภายใน 3 นาที สรุปกรด-เบส คำนวนการผสม แบบโมลเท่า

Link : https://seeme.me/ch/chemkrunas

บทความแนะนำ