dek62 gat-pat TCAS62 การสอบ การเลือกตั้ง กำหนดการ

แกนนำนิสิต นศ. จุฬาฯ – มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 24 ก.พ. 62 – ตรงกับวันเลือกตั้ง

Home / GAT/PAT / แกนนำนิสิต นศ. จุฬาฯ – มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 24 ก.พ. 62 – ตรงกับวันเลือกตั้ง

เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮอตบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เลย สำหรับกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ตรงกับวันสอบ GAT/PAT ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกไม่สามารถไปทำการลงเสียงเลือกตั้งได้ เนื่องจากจะต้องเข้าสอบ GAT/PAT ในระหว่างช่วงวันนั้นพอดี

จุฬาฯ – มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
ภาพจาก https://themomentum.co/future-forward-parit-chiwarak/

พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงวันกำหนดการสอบ GAT/PAT มีความทับซ้อนกับวันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ว่าจะจงหรือไม่นั้น นี่คือสิ่งที่ไมีควรเกิดขึ้น เสมือนเป็นการสกัดกั้นในการใช้สิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

ซึ่งมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิผ่านการเลือกตั้งอย่างเท่านเทียมกัน โดยในตอนนี้ทางสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย กำลังประชุมกัน เพื่อดำเนินการกิจกรรมเรียกร้องต่อไป

ในเบื้องต้นจะออกเป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมจะนัดรณรงค์กับเครือข่ายนักเรียนต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเรียกร้องให้ทาง สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ออกไปเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงจากกำหนดการเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อนักเรียนและเยาวชนที่อยากเลือกตั้ง

 ธนวัฒน์ วงศ์ไชย ประธานนิสิตจุฬาฯ 
ภาพจาก FB : Tanawat Wongchai

ธนวัฒน์ วงศ์ไชย ประธานนิสิตจุฬาฯ

ส่วนทางด้าน นายธนวัฒน์ วงศ์ไชย ประธานนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นการสะท้อนความไม่เอาใจใส่คนรุ่นใหม่ของภาครัฐ ที่พวกเขาจะมีสิทธิในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต

หากรัฐบาล คสช. ไม่เลื่อนวันสอบ GAT/PAT จนทับซ้อนกันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก็จะยิ่งตอกย้ำความผิดพลาดของรัฐต่อระบบการศึกษาที่สุดท้ายแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลาง แต่สิทธิพลงเมืองของเยาวชนไม่ได้รับการคุ้มครอง สะท้อนความล้อมเหลวของหลักสูตรการศึกษา

ซึ่งอย่างน้อยที่สุดทาง สทศ. จะต้องทำการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ออกไป ซึ่งทางรัฐไม่ควรผลักภาระให้นักเรียนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดจากรัฐบาลเองไม่ได้เกิดจากตัวนักเรียน การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามีขั้นตอนและปัญหาเยอะแยะ จะทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อนักเรียนที่ต้องเดินทางไปลงทะเบียน

อย่างบางพื้นที่มีเขตการเลือกตั้งให้เพียง 2 หน่วย ส่งผลให้เรียนเสียเวลาในการอ่านหนังสือสอบกลางครั้งสำคัญในชีวิตอีก อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญให้แก่ประชาชนทุกคน โดยไร้อุปสรรคอย่างเท่าเทียมกัน

จุฬาฯ - มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

การกำหนดวันเลือกตั้ง + วันสอบ GAT/PAT ใครกำหนดก่อน…

ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูข้อมูลในการกำหนดวันเลือกตั้งทาง กกต. ได้มีการประกาศวันเลือกตั้งให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขณะที่ สทศ. ได้มีการประกาศกำหนดการสอบ GAT/PAT ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อลองไปดูจำนวนของผู้ที่มีโอกาสเลือกตั้งเป็นการแรกในครั้งนี้มีจำนวนตัวเลขถึง 6.4 ล้านคนเลยทีเดียว นั่นหมายความว่าถ้ามีจำนวนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอน

จุฬาฯ - มธ. เรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

สทศ. ไม่เลื่อนสอบ ต้องรอวันเลือกตั้งที่แน่นอนก่อน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ระบุว่า จากกรณีที่ ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่อง แนวทางการดำเนินงานและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

และได้มีการกล่าวถึงเรื่องการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการสอบในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทาง สทศ. จึงได้ดำเนินการดังนี้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สทศ. ทำหนังสือถึง กกต. เพื่อให้พิจารณากำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากตรงกับวันสอบ GAT/PAT ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการต่าง ๆ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น กกต. ก็ได้ตอบกลับมาว่า การกำหนดวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เป็นเพียงกำหนดวันเพื่อการเตรียมความพร้อมในเชิงบริหารของ กกต. เท่านั้น ส่วนผู้มีอำนาจในการประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหาร และได้เสนอแนะให้นำเรื่องขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 สทศ. ได้ส่งหนังสือนำเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสอนต่อผ่ายบริหาร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ สทศ. ทราบว่า จะดำเนินการเสนอต่อผ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

พร้อมทั้งนี้ สทศ. ยังได้ระบุอีกด้วยว่า ได้ตะหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการเข้าสอบ GAT/PAT จะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ส่วนกรณีกำหนดการสอบ GAT/PAT จะมีการเลื่อนหรือไม่นั้น จะต้องมีการยืนยันวันเลือกตั้งที่แน่นอนเสียก่อนว่าเป็นวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อย่างแน่นอน แล้วทาง สทศ. จะทำการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูลจาก : www.matichon.co.thnews.thaipbs.or.thwww.niets.or.th
ภาพจาก : themomentum.co, FB : Tanawat Wongchai

บทความที่น่าสนใจ