การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2562

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2562

CAMPUS EVENT APRIL 2019

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : childrenartcompetition2018

ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้นไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?” ในกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS ชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการเข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับ WinkWink Production และ Dexter สมัครและส่งผลงานได้ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถาม คุณวราวุธ (โจลี่) 089-705-5505

ประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ “สวอ. ชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ : Let’s talk about GIT Museum” หัวข้อ GEM TREASURE ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 117,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-634-4999 ต่อ 201 (คุณกานต์นที) E-mail : fkannateei@git.or.th

ประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019

กองประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019 ชิงมงกุฎ พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม กองประกวดที่ 091-792-9936

ประกวดภาพถ่าย ม.เกษตรศาสตร์ “KU Happy & Places Photo Contest”

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “KU Happy & Places Photo Contest” ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถาม งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8858 เว็บไซต์ : iad.intaff.ku.ac.th E-mail : kuphotocontest@gmail.com

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5 (Science is out there) ชิงเงินรางวัล ติดต่อสอบถาม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 E-mail : nsmphotocontest@nsm.or.th, www.nsm.or.th/contest FB : NSMthailand

ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง…รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไบเออร์ (Bayer) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง…รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562 ติดต่อสอบถาม FB : foaku

ประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า

Non Architecture Competitions ขอเชิญนักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า “BUYING: Alternative designs for shops” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contestwar.com/contest/14429

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.71

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR