บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ประกาศ มก. กำหนด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24-28 ต.ค. ตามเดิม

Home / กิจกรรม / ประกาศ มก. กำหนด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24-28 ต.ค. ตามเดิม

ประกาศ! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เรื่องกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24-28 ตุลาคมนี้ ยังคงเป็นกำหนดการตามเดิม แต่จะงดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการคงเดิม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ มก. ยังคงกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24-28 ต.ค. ตามเดิม

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้ทำการลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ระบุว่า ตามที่มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตลงในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คือ

1. ให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน แต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน
2. ให้งดงานรื่นเริงทุกชนิด
3. ให้หน้าเว็บไซต์ทุกส่วนงานจัดถวายความอาลัย
4. ให้ทุกส่วนงานจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์

นอกจากนี้ นายจงรัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ตามที่มีกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24-28 ตุลาคมนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ทำการประกาศแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ ม.เกษตรศาสตร์ ดังนี้

1. กำหนดการตามที่กำหนดไว้ ขอให้ดำเนินการต่อไป แต่ขอให้งดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบ เช่น การจัดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์ทุกรูปแบบ การติดดอกไม้ ประดับดอกไม้
2. ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แต่งกายตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยงดเนคไทสีเขียว เปลี่ยนเป็นเนคไทสีดำ
3. ให้ติดตามข้อมูลแนวการปฏิบัติต่อไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์จากเว็บไซต์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลอย่างใกล้ชิด

เข้าไปดูรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมดได้ที่ : http://www.ku.ac.th/

—————————————-

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/321486
ภาพจาก : http://www.eng.kps.ku.ac.th/

ประกาศ ด่วนที่สุด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกลุ่มที่ 4 จากวันที่ 27 ต.ค. เป็นวันที่ 29 ต.ค. เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15) และวันที่ 24, 25, 26, และ 28 ต.ค. กำหนดการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

14681037_10154680872782451_5280897221486920156_o

ข้อมูลจาก เพจ Kasetsart University