issue45 การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

CAMPUS EVENT FEBRUARY 2017

1
ไอเดียแลกล้าน ปี 7

เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์ “ที่ช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น” ใครที่มีพลังไอเดียที่สร้างสรรค์ มีสิทธิ์คว้าทุนสนับสนุนพัฒนาไอเดียวงเงินรวม 1 ล้านบาท รับเฉพาะนักศึกษา ม.กรุงเทพ ป.ตรี และป.โท  ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ideafor1mb รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

2
ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award 2560”

สำนักพิมพ์ ArtyHOUSE และเพื่อน ขอเชิญนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award 2560” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์อาร์ตี้เฮ้าท์ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถาม คุณสุวีณา 086-348-2633, 086-587-6792 E-mail : indyshortstoryaward@gmail.com FB : indyshortstoryaward และ www.indyshortstoryaward.com

3
เฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ ความคิดก้าวไกล ทันสมัย

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มีความมั่นใจ ร่วมเฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ความคิดก้าวไกล ทันสมัย พร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพไปกับแมนพาวเวอร์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ผ่านทาง www.manpowerthailand.com หรือทาง Line @ManpowerJob ผู้ชนะเลิศชาย 3 ท่าน หญิง 3 ท่าน จะได้รับบัญชีเงินฝากมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโอกาสในการเป็นทูตประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของแมนพาวเวอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มีนาคม 2560

4
CREATIVE TEXTILES AWARD 2017

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย CREATIVE TEXTILES AWARD 2017 หัวข้อ “WELLNESS DESIGN” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 224 คุณชัญญานุช หรือต่อ 710 คุณภาสวิชญ์

5
Spirit House Design Contest 2017

บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย “Spirit House Design Contest 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถาม FB : dinfreemagazine

6
ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016” แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท สัมครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามคุณสิทธิ วัฒนายากร 081-697-5850 E-mail : sitthi@dcconsultants.co.th และคุณสโรบล แสงคำ 080-451-1919 E-mail : sarobol@dcconsultants.co.th FB : DoDClub

insparation
ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ประชาชนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถาม E-mail : rpst.info@gmail.com

8
ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มีนาคม 2560 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมาที่ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7567-2508-10 มือถือ 081-957-5906 E-mail : cultural.wu@gmail.com

.

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.45

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStars