issue46 การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมีนาคม 2560

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมีนาคม 2560

CAMPUS EVENT MARCH 2017

 

ประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง” (BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ www.asaexpo.org/submission วันสุดท้ายของการส่งผลงาน 31 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-319-6555 E-mail : baanbaanphotoessay@gmail.com และ FB : BAANBAANPhotoessay

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. (โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลการส่งผลงานได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน    โทร. 0-5351-1555, 0-5353-0683 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ egion3.prd.go.th/prlpn และ FB : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ม.หาดใหญ่ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai Inno-Q Day 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ส่งผลงานเข้าประกวดโครงเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ pdf. Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและหน้าปก หรือส่งทาง E-mail : Sunida@hu.ac.th ส่งมายัง อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ติดต่อสอบถาม ม.หาดใหญ่ 074-200343-344

แข่งขัน Young Financial Star Competition 2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2017 ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยโครงการ YFS 2017 จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 250 คน ติดต่อสอบถาม S-E-T Call Center 02-009-9999 ในวันและเวลาทำการ E-mail : mailto:YFS@set.or.th  FB : SETYoungGeneration

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560

บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ในโครงการ NARA: Product Design Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ประกาศผลการตัดสินรอบแรก 20 มีนาคม 2560  ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานโดยต้องจัดทำต้นแบบพร้อมประกาศผลการตัดสิน 20 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถาม บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด โทร. 081-985-2747 คุณวรรณ ฝ่ายการตลาด E-mail : prmkt@narafactory.com FB : naraprouctdesigncontest

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สุพรรณบุรีรำลึก”

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สุพรรณบุรีรำลึก” ชิงรางวัลกมูลค่ารวม 50,000 บาท หมดเขตส่งภาพเข้าประกวดในวันที่ 30 เมษายน 2560 ทั้งนี้กรณีส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5501 ต่อ 101 E-mail : suphan_archives@hotmail.com FB : SupanburiNationalArchive

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” เปิดรับภาพที่ห้องสมาคม ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2560 (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 12.00-18.00 น. กรณีส่งภาพทางไปรษณีย์ ภาพต้องถึงที่สมาคมฯ ก่อนวันปิดรับภาพ ส่งไปรษณีย์ที่อยู่สมาคมฯ ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม E-mail : rpst.info@gmail.com

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 : ThaiStar Packaging Awards 2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 : ThaiStar Packaging Awards 2017 หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ) ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-367-8181, 02-367-8183 และ 02-367-8190 โทรสาร 02-381-1812

 

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.46

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStars