นักศึกษา มหาวิทยาลัย โครงการ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพุธ

งามอย่างไทย!! มรภ.นครศรีธรรมราช รณรงค์ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนทุกวันพุธ”

Home / กิจกรรม / งามอย่างไทย!! มรภ.นครศรีธรรมราช รณรงค์ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนทุกวันพุธ”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่น่ารักมากๆ สำหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ทุกในวันพุธจะพร้อมใจกันรณรงค์ในการสวมใส่ผ้าซิ่นมาเรียนหนังสือกันที่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปอย่างยาวนาน

โครงการ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพุธ”

จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนหนังสือทุกวันพุธ

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า Matana Parmsopee ได้ทำการโพสต์ภาพของเหล่านักศึกษาที่นุ่งผ้าซิ่นไปเรียนหนังสือ พร้อมทั้งยังระบุข้อความว่า “จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนหนังสือทุกวันพุธ #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ‘นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพุธ’ หวังให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตระหนักถึงความสำคัญของการแต่งกายอย่างไทย และรวมไปถึงปรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการนุ่งกระโปรงสั้นให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น”

จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนหนังสือทุกวันพุธ

ซึ่งโครงการดังกล่าวริเริ่มมาจากที่ นางสาววิเชียร พันธ์อ้น อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้ทำการรณรงค์โครงการนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้เป็นคณะนำร่องในการนุ่งผ้าซิ่นมาเรียนทุกวันพุธ เพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงาม และให้นักศึกษาได้ซึมซับวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละภาค อีกทั้งช่วยป้องกันตัวเอง เพราะปัจจุบันการก่ออาชญกรรมมีมากขึ้น นักศึกษาที่ใส่กระโปรงสั้นจะเป็นอันตรายกับตัวเอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนหนังสือทุกวันพุธ

อีกหนึ่งสิ่งที่เราที่จะยึดถือปฏิบัติกันไว้นะ เพื่อเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ต่อไป…

จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น มาเรียนหนังสือทุกวันพุธ

ข้อมูล Facebook : Matana Parmsopee, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร