Atom Games Boy Girl and Bomb Ambassador of Science สาวน่ารัก หนุ่มหล่อ ไตรธาราเกมส์

สวย หล่อ โดนใจมาก! ผู้เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

Home / กิจกรรม / สวย หล่อ โดนใจมาก! ผู้เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

ใกล้เข้ามาแล้ว!! สำหรับงานการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “ไตรธาราเกมส์” (Trithara : Atom Games ครั้งที่ 26) ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นอกจากจะเป็นการแข่งขันกีฬาของเหล่าชาวคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามกันแล้ว ยังมีการประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017 อีกด้วย

เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว!!

โดยจะเป็นการประกวดหนุ่มหล่อ สาวสวยตัวแทนจาก 15 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเราก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้ด้วย วิธีการกด Like กด Share ภาพของผู้เข้าประกวดที่เราชื่นชอบมากที่สุด 

สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้ยอด Like สูงที่สุดของแต่ละประเภทการประกวด (Boy, Girl, Bomb) จะได้รับรางวัลพิเศษ Best Social Media (หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนจากยอดแชร์) ปิดรับคะแนนเวลา 20:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม และประกาศผลในวันเดียวกัน (รอบการประกวดตัดสิน)

Boy Ambassador of Science

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M01 (ก้อง) ระพีพงศ์ โพทวี ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M02 (ไกด์) กิตติภัฏ หิระประยูรพงษ์ ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M03 (ออม) ภิชชากร กันญรักษ์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M04 (ภู) ภูริเดช คงเมือง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M05 (น๊อต) นายพงศธร พึ่งหอย ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M06 (มิค) ทิพกร อินชัยวงศ์ ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M07 (ฟิวส์) ธนกฤต นวลปาน ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M08 (กฤษธิ์) กิตติธัช ปลั่งกลาง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M09 (ดิว) ธนพล แสงภารา ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M10 (ภูมิ) ธีธัช ขจรชัยทัต ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M11 (ต้น) จิระพงศ์ จันตรี ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M13 (สิงโต) ธฤต แขวงเมืองณรงค์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M14 (เฟิร์ส) บัลลังก์ ก่อเกียรติธำรง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

M15 (ท็อป) สหชาติ สร้อยทองเจริญ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยบูรพา

——————-

Girl Ambassador of Science

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G01 (ป๊อป) เนตพิสุทธิ์ ศรีทา ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G02 (เบ็นซ์) ธัญญลักษณ์ บุญสร้าง ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G03 (อัญ) อัญชิสา มุ่งหาผล ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G04 (มายด์) กมลพรรณ พัฒศรีเรือง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G05 (ขนุน) ศวิตา จรวงษ์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G06 (แบมบู) ศิริลาภา โพธิสุวรรณ ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G07 (แป้ง) อรชิตา ทองบุญ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G08 (กุ๊งกิ๊ง) ปฏิมา ฉ่ำฟ้า ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G09 (อาย) ปทิตญา โทสันทัด ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G10 (ผักกาด) สุจารี สุระคาย ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G11 (กล้วย) วิมลวรรณ คำแหง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G13 (บีบี) ปณิตา นาคเรือง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G14 (อาย) อโรชา ขอเจริญ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

G15 (มิลค์) ชุติมณฑน์ ธรรมวิเศษ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยบูรพา

——————-

Bomb Ambassador of Science

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B01 (นิกกี้) กอบกุล นันติ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B02 (จ๋า) จารุวรรณ คงบรรทัด ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B03 (แคป) ตรีอัปสร ไวทยอักษรกุล ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B04 (ดุดดาว) อัษฎา ไถนาเพรียว ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B05 (ไมค์กี้) ธีรพันธ์ นามจัด ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B06 (ดิลโด้) เชิดชัย เสียงเพราะ ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B07 (สองอัน) ภาณุ เกิดณรงค์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B08 (เจสซี่) เจษฎา สมศรี ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B09 (ก็อต) นักสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B10 (แดกขรเทวี) ศตวรรษ ทองดี ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B11 (ปลาวาฬ) ปฏิภาณ แดนทอง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B12 (โอเปล่า) ณญาดา ช่องกิ่ง ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B14 (เบ็นซ์) รังสิมันต์ ด่านพัฒนานุรักษ์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

Boy, Girl and Bomb Ambassador of Science 2017

B15 (เจเล่) มั่นคง สีคัชชะ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยบูรพา

——————-

ข้อมูลและภาพจาก Facebook : Trithara Games : Atom Games 26TH – UBU