issue50 ฝึกพูด ม.รามคำแหง ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง เสริมทักษะ

มาฝึกพูดไปอย่างสร้างสรรค์ กับ “ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง”

Home / กิจกรรม / มาฝึกพูดไปอย่างสร้างสรรค์ กับ “ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง”

การพูดสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้คนได้ และการพูดก็สามารถทำร้ายผู้คนได้เช่นกัน การพูดให้ได้ดี หรือพูดอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้ว่าทุกคนจะทำได้ แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการพูดของตัวเองได้ สำหรับใครที่รู้สึกว่า “การพูด” ยังเป็นเรื่องยากอยู่ ลองมาเข้าอบรมกับ “ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง” ดู แล้วคุณจะเป็นนักพูดได้ไม่ยาก

“ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง” มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติความเป็นมา

คณะนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูดจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมขึ้นเป็น “ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการพูด และจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้แต่งตั้งให้ คุณเอกกฤษ อุณหกานต์ เป็นประธานศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหงคนแรก และได้เรียนเชิญ ท่านรองศาสตราจารย์ เรืองยศ แสนภักดี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหงได้จัดอบรมศิลปะการพูดในชื่อ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด” ขึ้นจำนวน 2 รุ่นต่อปีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมเด่นของศูนย์

1.อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด

เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกฝนทักษะในการพูดที่ดี ซึ่งได้รับการอบรมจากท่านวิทยากรและการฝึกปฏิบัติจริง

2.ศูนย์สัมพันธ์

เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่นไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมคือไปบำเพ็ญประโยชน์ ล้างห้องน้ำวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด และมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในศูนย์

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนกับศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง

ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นบุคลิกภาพและการสื่อความหมายด้วยการพูดนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก การพูดอย่างมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้พูด ผู้ฟัง และส่วนรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้านทักษะให้มีความชำนาญ และรู้สึกโอกาสในการพูดเมื่อมีการฝึกฝนหรือใฝ่เรียนรู้มากเท่าใดย่อมทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดเทคนิคและศิลปะในการพูดที่ดี

ผลงานสร้างชื่อของศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง

หนุ่มแม็กซ์ นักพูดมากความสามารถ หรือ นายตรัย นุ่มแก้ว “แม็กซ์ เดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์” จากรายการที่เฟ้นหาสุดยอดนักพูดฝีปากกล้า

– จบการศึกษาจาก ม.รามคำแหง ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 2 ปีครึ่ง ปีการศึกษา 2554
– ปริญญาโท สาขาบริหารงานยุติธรรมรุ่น 23
– เป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดรามคำแหง รุ่นที่ 65
– เป็นประธานศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง ปี 2555
– ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองประจำศาลปกครอง
– ผู้ประกาศข่าวทางช่องเวิร์คพอยท์

ฝากถึงนิสิตนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ

ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง ยินดีที่จะจัดอบรมให้ท่านได้ความรู้และฝึกฝนตนเองด้านการพูด การนำเสนอ เพื่อที่จะให้ท่านได้นำทักษะไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งได้รับความรู้และเทคนิคจากท่านวิทยาการระดับประเทศหลายๆท่าน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook : ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง

 

ติดตามคอลัมน์ Show off ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.50

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS