คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์

ม.ราม จัดอบรมเกี่ยวกับวิชาว่าความ

Home / กิจกรรม / ม.ราม จัดอบรมเกี่ยวกับวิชาว่าความ

มหาวิทยาลัย รามคำแหง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

1 วัน พิชิต 1,000 เทคนิคตั๋วทนาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาว่าความ

ในวันที่ 19 มกราคม 2559

รามคำแหง

FB : รอบรั้วรามฯ