issue59 การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2561

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนเมษายน 2561

CAMPUS EVENT APRIL 2018

ประกวดแอนิเมชั่น “เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น “เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.wealthmagik.com/animationaward ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-861-4820 ต่อ 510, 629 E-mail : info@wealthmagik.com FB : SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง”

จังหวัดพัทลุง ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ส่งด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 93000 (ภายในวันที่ 2 พ.ค. 61) หรือส่งด้วยตัวเองภายในวันที่ 4 พ.ค. 61 ติดต่อสอบถาม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง โทร. 074-612-404, 074-614-070

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเพลทผลงาน มาที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม FB : NYD

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tourismthailand.org/tatphotocontest2018 FB : TATPhotographSection โทร. 02-250-5500 และ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/tatphotocontest2018 E-mail : rpst.info@gmail.com FB : RPSThailand โทร. 091-115-7585

ประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย

โครงการ Newton Advanced Fellowship โดย Newton Fund ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย หัวข้อ “International Student Life in Thailand” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 E-mail : studentlifeinthailand@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน E-mail : nsnodin@gmail.com

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทร. 094-210-0992 FB : TonTannMarket

ประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย”

Riceryza ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้าวของไทยในลักษณะที่เข้าใจง่าย เพื่อนำไปใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 4,500 บาท โดยกติกาการส่งผลงาน พิมพ์คำคม พร้อม ชื่อ เบอร์โทรศัทพ์ และ E-mail ส่งที่กล่องข้อความ FB : riceryza ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม FB : riceryza

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-244-2522 FB : phan.waenfah

ประกวดเต้น “AIMSTAR Cover Dance Contest 2018”

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น “AIMSTAR Cover Dance Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @aimstar.info โทร. 02-726-9030 E-mail : info@aimstarnetwork.com FB : aimstarnetwork.official

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักเรียน และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 สอบถาม โทร. 085-155-5941, 085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์) FB : Thailandwakeup

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.59

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR