issue60 การประกวด กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

CAMPUS EVENT MAY 2018

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถาม คุณอัญชลี หรือ คุณศุภานิช โทร. 074-287-567 E-mail : aunchalee.su@psu.ac.th หรือ supanich.d@psu.ac.th

ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”

Ookbee Comics ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 ผลการประกวดจะถูกประกาศในหน้าแฟนเพจ Ookbee Comics ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ติดต่อสอบถาม FB : ookbeecomics

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

ม.ศิลปากร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 : THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ติดต่อสอบถาม E-mail : su.artcentre@gmail.com FB : Art Centre, Silpakorn University โทร. 02-221-3841 (กรุงเทพฯ), 095-174-9159 และ 03-427-3301 (สนามจันทร์)

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ส่งผลงานระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถาม คุณสุกัญญา E-mail : sukunya@praphansarn.com โทร. 094-927-9292, คุณกนกอร E-mail : kanokon@praphansarn.com โทร. 089-926-3290 คุณตะวัน E-mail : Tawan@praphansarn.com โทร. 097-162-8910

ประกวดแปลวรรณกรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม “รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท ส่งผลงานภายวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ติดต่อสอบถาม คุณธีราภรณ์ บุศน้ำเพชร โทร. 02-218-4773

ประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018”

เมืองพัทยา ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Pattaya Photo Contest 2018” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 171 หมู่ 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอํานวยการ สํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 พร้อมวงเล็บมุมซองระบุ “Pattaya Photo Contest 2018” สอบถามเพิ่มเติม โทร. 03-825-3100 ต่อ 4115 (ในวันและเวลาราชการ) หมายเลขอัตโนมัติ Pattaya Contect Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกวด Seeme คลิปเอทีฟ 2018 “เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้”

เว็บไซต์ Seeme.me ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 “เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถาม seeme.me/ch/csrmono FB : monogroup

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.60

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR