การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

CAMPUS EVENT FEBRUARY 2019

Mosaic Tiles Designs Contest 2018

Keratiles Ceramic ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสด “Mosaic Tiles Designs Contest 2018″ ภายใต้ชื่อโครงการ “หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค : Brilliant Ideas Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รับสมัครวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามฝ่ายการตลาด โทร. 02-692-9201-5, 089-500-7718 E-mail : info@keratiles.co.th, FB : keratilesceramic

Thailand Design Creator Competition 2019

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซด์ www.aritedu.com/creator2019 เท่านั้น ติดต่อสอบถาม คุณชุตินธร 02-682-6350-4 ต่อ 522 E-mail : chutinthorns@ar.co.th, คุณอชิรญาณ์ 02-682-6350-4 ต่อ 524 E-mail : achirayat@ar.co.th

MOS Olympic Thailand competition 2019

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ “MOS Olympic Thailand competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม คุณชุตินธร 02-682-6350-4 ต่อ 522 E-mail : chutinthorns@ar.co.th, คุณอชิรญาณ์ 02-682-6350-4 ต่อ 524 E-mail : achirayat@ar.co.th

ประกวด “Top Model Thailand 2019”

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Top Model Thailand 2019” ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2562 (จะหมดเขตการรับสมัครแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิภาค) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://contestwar.com/contest/14382

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nvi.go.th ติดต่อสอบถาม คุณอุทุมพร (นักประชาสัมพันธ์) โทร. 02-580-9729-31 ต่อ 503 (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกวดถ่ายภาพ “เชิญตะวัน ๓ ฤดู”

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “เชิญตะวัน ๓ ฤดู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 520,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://contestwar.com/contest/14364 ติดต่อสอบถาม FB : bpsthai

ประกวดงานเขียน “รางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize” ครั้งที่ 8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมกการประกวดงานเขียน “รางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize” ครั้งที่ 8 ชิงเงินรางวัล พร้อมรางวัลอื่นๆ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-0312, 02-448-0658-9 โทรสาร 02-448-0393 ทีมผู้ประสานงานโครงการ คุณกนกอร E-mail : kanokon@praphansarn.com โทร. 089-926-3290, คุณอังคณา E-mail : angkana@praphansarn.com โทร. 081-839-1004 และคุณณัฐญดา E-mail : nutyada@praphansarn.com โทร. 085-070-1183

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หมดเขตรับผลงานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประสานงานการประกวด โทร. 062-465-9444 E-mail : chonburibucketlist@gmail.com FB : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.69

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR