วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวะ หลักสูตรนานาชาติ

12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม – พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)

Home / ข่าวการศึกษา / 12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม – พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)

วิศวกรเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานฝีมือ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพได้ ในกลุ่มประเทศอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหนึ่งในสถาบันสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ และแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของไทย ที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ จะมีอะไรบ้างไปดู 12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม – พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.)

12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม

12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม - พระจอมเกล้าลาดกระบัง

1. วิศวกรรมชีวการแพทย์

– สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

2. วิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

3. วิศวกรรมการวัดและควบคุม

– สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
– สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
– สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
– สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม - พระจอมเกล้าลาดกระบัง

4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. วิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

7. วิศวกรรมเคมี

– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
– สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี

8. วิศวกรรมอุตสาหการ

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

12 คณะ/สาขา หลักสูตรวิศวกรรม - พระจอมเกล้าลาดกระบัง

9. วิศวกรรมอาหาร

– สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

10. วิศวกรรมโทรคมนาคม

– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

11. วิศวกรรมโยธา

– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

12. วิศวกรรมเกษตร

– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันได้เลยค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.kmitl.ac.th

คุณสมบัติการรับสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือก : http://www.reg.kmitl.ac.th

สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. : 02-329-8111

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ