campus calendar Issue35 กิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2559

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2559

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนเมษายน 2559

มาดูกันดีกว่า… เดือนนี้มหาวิทยาลัยไหนมีงานอะไรน่าสนใจกันบ้าง

16

2

ม.เกษตรฯ จัดโครงการ อบรมการเขียน Abstract ระดับ ป.โท และเอก วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.4) ชั้น 9 โทร. 02-579-2854

4

กลุ่มทัศนศิลปศึกษา รุ่น 8 ร่วมกันจัด นิทรรศการ “ตื่น” วันนี้ – 21 เมษายน 2559 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โทร. 02-218-3709

7

นิเทศฯ ม.รังสิตภูมิใจนำเสนอ ละครเวที เรื่อง “เดวา จาริต” โดยจะเปิดม่านการแสดงใน วันที่ 27-30 เมษายน 2559 ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต สำรองที่นั่งโทร. 08-1350-8945

8

หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง  เชิญชม นิทรรศการ ชุด “ช่างสิปปะ เส้นทางสายวัฒนธรรม”  ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของช่างสิบหมู่  โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ใน วันนี้ – 30 เมษายน 2559  เสนอ ตอน  ช่างแกะ สลัก กลึง เอกลักษณ์ศิลปกรรม จัดแสดง ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

9

กองกิจการนักศึกษาจัด โครงการอบรม การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกษา และ บุคลากรทั่วไป ตั้งแต่ วันนี้ – 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-1826 ในวันและเวลาราชการ

นิตยสาร Campus Star V.35

พลอย