ม.ศิลปากร รับนักศึกษา เรียนต่อ

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ ที่ มศก.

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ ที่ มศก.

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังหาที่ศึกษาต่อ วันนี้เรามีโครงการดีๆ ของ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้น้องๆ ได้ลองไปสมัครเข้าไปสมัครกัน น้องๆ คนไหนที่สนใจรายละเอียด วันนี้เรามีรายละเอียดการสมัครมาให้ด้วยค่ะ

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ ที่ มศก.

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ ที่ มศก.

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม
การสมัครหลักสูตรเอเชียต้องใช้ใบ ปพ. ฉบับที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายแล้วเท่านั้น
1.เลขที่และชุดที่ ระเบียน ปพ.
2.ติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราโรงเรียน
3.วันที่อนุมัติการจบ
4.การลงชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตราประทับโรงเรียน
5.ลงชื่อนายทะเบียนโรงเรียน

คำเตือนการสมัคร
1.ผู้สมัครไม่ควรชำระเงินการสมัครผ่านตู้ ATM
2.ผู้ที่จะสมัครหลักสูตรเอเชียศึกษา ต้องมีหลักฐานเหล่านี้ให้ครบถ้วนเสียก่อน
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว เป็นไฟล์ .jpeg
2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
2.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร (ถ้ามี)
2.5 ใบคะแนน o-net และ get ให้มีเป็นหลักฐานของผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร.0 – 3425 – 6709  www.arts.su.ac.th

ขอบคุณที่มา : http://www.arts.su.ac.th/