คณะเภสัชศาสตร์ สมัครเรียน

ด่วน!! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ – เพิ่มอีก 45 คน

Home / ข่าวการศึกษา / ด่วน!! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ – เพิ่มอีก 45 คน

สำหรับน้องๆ ม.6 จบใหม่ที่มีความสนใจและมีความฝันอยากเรียน เภสัช ตอนนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ผ่าน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพิ่มอีกจำนวน 45 คน ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พ.ค. 2562 ด่วนมาก!!

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy)

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)

คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษา รอบรู้เรื่องยาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตยา ติดตามและแนะนำการใช้ยา บริหารและจ่ายยา เมื่อจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในห้อง Lab และในโรงพยาบาล สามารถให้บริการในสายวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมที่ดีต่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์

โอกาสในการทำงาน

 • เภสัชกรในร้านยาและโรงพยาบาล
 • ทำงานด้านวิจัยฤทธิ์ยาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์
 • อุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
 • ประกอบธุรกิจยา การบริหารธุรกิจยาและสาธารณสุข

ติดต่อสอบถาม

 • คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน
 • โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1215
 • โทรสาร 02-3126416
 • Website: http://pharmacy.hcu.ac.th
 • E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง