มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครนักศึกษา เรียนต่อ

มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

Home / ข่าวการศึกษา / มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2559 จำนวน 11 หลักสูตร 53 สาขาวิชาดังนี้

มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

จำนวนนักศึกษาที่รับของแต่ละคณะ แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 3,175 คน และโครงการ กศ.พป. จำนวน 950 คน รวมทั้งสิ้น 4,125 คน จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้

มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

มรน. เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 59

รายละเอียดของการสมัครเพิ่มเติม http://ac.npru.ac.th/form/1448419472_292836.pdf

ขอบคุณที่มา : http://www.npru.ac.th/th/news/