issue36 การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมวัยรุ่น นักศึกษา มหาวิทยาลัย

CAMPUS EVENT MAY 2016

Home / ข่าวการศึกษา / CAMPUS EVENT MAY 2016

รวมงานประกวด แข่งขันต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับชาวมอ ประจำเดือน และอย่าลืมรีบๆ ส่งผลงานกันนะจ๊ะ

Untitled

CAMPUS EVENT

MAY 2016

1

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับสายการบิน EVA Airways, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?” ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–15 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถามโทร. 02-957-5777 ต่อ 623 อีเมล์ business@regents.ac.th  เว็บไซต์ www.regents.ac.th

2

ประกวดออกแบบ หัวข้อ “LED – Better Life”

ชุมชนออนไลน์สำหรับนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ www.TamDai.net (ทำได้.net) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ หัวข้อ “LED – Better Life” ชิงของรางวัลมากมาย รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถาม : TamDai.net@gmail.com หรือwww.facebook.com/TamDainet-481969472003572

3

ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2559 ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี e-mail : scirmutt.project@gmail.com ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-549-4159 หรือ 02-577-5046 ติดต่อสอบถามโทร. 02-549-4156-8

4

ประกวดสื่อโครงการ “แจ่ม” (Jam Project)

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเประกวดสื่อ โครงการ “แจ่ม” (Jam Project) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถามศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม499/100 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25 www.facebook.com/1166jamproject

5

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-6 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถามโทร. 02-422-8827, 02-422-8837

6

ประกวดเต้น “THAI Young Blood Cover Dance”

บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น “THAI Young Blood Cover Dance” ในงาน Thailand Biggest Fair 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-5 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. กับกองประกวดบริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ติดต่อสอบถามคุณวราภรณ์ (กิ๊ก) 096-927-0778, คุณพันทิพย์ (เนส) 092-280-1796Email: thailandcoverdance@gmail.com และ www.facebook.com/thailandbiggestfair

7

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2559 ส่งที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 02-528-4912 และ 02-528-4815

8

ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 32,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่-31 พฤษภาคม 2559ในวันและเวลาราชการ (หากส่งทางไปรษณีย์ กรรมการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)ติดต่อสอบถามสำนักปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ โทร. 076-613-801, 089-648-4389 ในวันและเวลาราชการ

9

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์

กรมการค้าภายใน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ๅรวมกว่า 40,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2559 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน อาคารกรมการค้าภายใน ชั้น 5 ห้อง 20501 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามกลุ่มประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โทร. 02-507-5621-3 หรือ www.facebook.com/ditfamilyhomes

 

 

 

 

 

นิตยสาร Campus Star V.36

IMG_3678