portfolio แฟ้มสะสมผลงาน

ทำพอร์ต (Portfolio) อย่างไรให้ปัง ถูกใจกรรมการ – เลือกทำพอร์ตให้ตรงสายที่เรียน

Home / ข่าวการศึกษา / ทำพอร์ต (Portfolio) อย่างไรให้ปัง ถูกใจกรรมการ – เลือกทำพอร์ตให้ตรงสายที่เรียน

เตรียมตัว เตรียมพอร์ต หรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมกันหรือยังเอ่ย สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS ซึ่งมีการแบ่งรอบคัดเลือกออกเป็น 5 รอบด้วยกัน โดยรอบที่ 1 จะเป็นการรับสมัครแบบใช้แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ในการคัดเลือกของแต่ละคณะที่เปิดรับสมัคร

เลือกทำ Portfolio ตามสายที่เรียน

ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามสายการเรียนที่น้อง ๆ ต้องการสมัครมาฝากกันด้วย จะมีสายไหนบ้าง มาดูรายละเอียดกันได้เลย…

Portfolio : บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์

ผลงานที่น้อง ๆ สามารถนำมาใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การแข่งด้านวิชาการ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ทั้งระดับภายในโรงเรียน ระดับประเทศ และระดับโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เช่น การทำโครงงานเข้าร่วมการประกวด, การขึ้นเป็นพิธีกรที่จะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ และการเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน เป็นต้น
 • การเข้าแข่งขันและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ, การแข่งขันบอร์ดเกมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ก็สามารถนำมาใช้ทำเป็นพอร์ตได้ เป็นต้น
 • นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถใส่ผลงานด้านกิจกรรมภาวะการเป็นผู้นำลงไปได้อีกด้วย เช่น การเป็นเหรัญญิกของกิจกรรมภายในโรงเรียน, ทำหน้าที่เป็นฝ่ายดูแลกิจกรรมตอนกีฬาสี และการเข้าค่ายเกี่ยวกับผู้นำด้านต่าง ๆ เป็นต้น

Portfolio : อักษร-มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ผลงานที่น้อง ๆ สามารถนำมาใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การแข่งด้านวิชาการ เช่น การแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศ, ผลสอบวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ก็สามารถนำมาใส่ในพอร์ตของเราได้เช่นกัน ฯลฯ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันด้านโครงงาน, กิจกรรมอบรมที่ได้รับใบประกาศนียบัตร และการเข้าค่ายด้านภาษา เป็นต้น
 • การเข้าแข่งขันและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกวดสุนทรพจน์, การแข่งโต้วาทีที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษา ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน, การฝึกงานเป็นไกด์แนะนำการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเข้าเป็นสมาชิกชมรมด้านภาษาของโรงเรียน เป็นต้น
 • นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถใส่ผลงานด้านกิจกรรมภาวะการเป็นผู้นำลงไปได้อีกด้วย เช่น การทำหน้าที่เป็นฝ่ายดูแลกิจกรรมตอนกีฬาสี, การเข้าค่ายเกี่ยวกับผู้นำด้านต่าง ๆ, การเป็นประธานชมรมของโรงเรียน และการเป็นคณะกรรมโรงเรียน หรือกีฬาสี เป็นต้น

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

Portfolio : วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

ผลงานที่น้อง ๆ สามารถนำมาใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การแข่งด้านวิชาการ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ทั้งระดับภายในโรงเรียน ระดับประเทศ และระดับโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์
 • การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เช่น ทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์, เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือเคยเข้าร่วมค่ายวิศวกรรย ค่ายไอที เป็นต้น
 • การเข้าแข่งขันและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือด้านโปรแกรมมิ่ง เป็นต้น
 • นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถใส่ผลงานด้านกิจกรรมภาวะการเป็นผู้นำลงไปได้อีกด้วย เช่น การเข้าค่ายด้านการฝึกเป็นผู้นำ, การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี โดยรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุม/ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ตอนแข่งกีฬาสี เป็นต้น

Portfolio : แพทย์ พยาบาล วิทย์สุขภาพ

ผลงานที่น้อง ๆ สามารถนำมาใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • งานด้านวิชาการ เช่น การเข้าค่ายด้านวิชาการ หรือค่าย สอวน., การเข้าอบรมด้านวิชาการทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน, เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ เป็นต้น
 • งานวิจัย ให้น้อง ๆ ใส่เกี่ยวกับผลงานที่เราเคยทำการวิจัยลงไปด้วยเลย หรือถ้าน้อง ๆ คนไหนเคยเข้าร่วมการประกวดด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่เราต้องการเข้าศึกษาต่อจะยิ่งดีมาก ๆ เลยค่ะ
 • งานด้านจิตอาสา เช่น การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลคนไข้ตามโรงพยาบาล หรือการเป็นอาสาสมัครด้านสุขภาพต่าง ๆ กับโรงพยาบาล หรือห้องพยาบาลของโรงเรียนก็สามารถนำมาใส่ได้ เป็นต้น
 • นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถใส่ผลงานด้านกิจกรรมภาวะการเป็นผู้นำลงไปได้อีกด้วย เช่น การเข้าค่ายฝึกความเป็นผู้นำ, การเป็นหัวหน้าดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น

Portfolio : สถาปัตย์ ศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานที่น้อง ๆ สามารถนำมาใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผลงานศิลปะ ด้านการออกแบบ ซึ่งน้องๆ จะต้องมีการวางคอนเซปต์งาน ที่สามารถสื่อออกมาให้คนดูเห็นถึงสไตล์งานของเรา และเข้าใจถึงจุดประสงค์ของงานที่เราต้องการสื่อออกไปให้ได้
 • ผลงานศิลปะ ด้านทักษะที่น้อง ๆ ทุกคนควรมี ก็คือ เทคนิคการวาดภาพ หรือการเขียนลายเส้น, เทคนิคการใช้สีประเภทต่าง ๆ, ผลงานการวาดภาพเหมือน, ผลงานการปั้น และการทำโมเดล เป็นต้น
 • นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราสามารถใส่ลงไปได้ เช่น การเข้าค่ายด้านการวาดภาพ อาจจะเป็นของคณะสถาปัตย์ หรือศิลปกรรม, การเข้าร่วมการแข่งขันด้านการออบแบบ เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.tcaster.net

บทความที่น่าสนใจ