รับตรง 63 หลักสูตรอินเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ รับตรง ป.ตรี 4 อินเตอร์ รวม 160 คน

Home / ข่าวการศึกษา / วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ รับตรง ป.ตรี 4 อินเตอร์ รวม 160 คน

อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.5 และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี และพร้อมจะพัฒนาจนใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง พร้อมโอกาสในการรับทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนมาก เรียน 4 ปีมีโอกาสได้ 2 ปริญญา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ รับตรง ป.ตรี 4 อินเตอร์ รวม 160 คน

โดยมีรายละเอียดหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับนักศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์(นานาชาติ) การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ) วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ) การจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล(นานาชาติ) รวม 160 คน

อาจารย์ ดร.จิตติมา กล่าวต่อไปอีกว่า การเรียนการสอนในทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรอินเตอร์ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอินเตอร์  โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์จากกว่า 20 ประเทศ มีโอกาสสร้างเครือข่ายเพื่อนต่างชาติ มีความพร้อมไปต่างประเทศ ทำงานที่ใดก็ได้ในโลกที่อยากทำ และโอกาสการได้รับค่าตอบแทนสูง  ทั้งนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้การรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1) ทุนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 4 ทุน: ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% สำหรับผู้มีความสามารถภาษาอังกฤษโดดเด่น
2) ทุนผู้มีผลการเรียนดี รวม 16 ทุน: ยกเว้นค่าเล่าเรียนไม่น้อยกว่า 50% สำหรับผู้มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
3) ทุนบุคคลทั่วไป รวม 10 ทุน: ยกเว้นค่าเล่าเรียนไม่น้อยกว่า 20% สำหรับผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 และผ่านการสอบสัมภาษณ์

นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ปริญญาใบที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ได้แก่ Essex University, Middlesex University London และ Coventry University London รวมทั้งมีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษ จีน(ฮ่องกง) อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th คลิกที่รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2563  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage : Walailak University International College (WUIC) LINE ID : wuic_thailand หรือโทร.089-816-2826