หลักสูตรอินเตอร์

แนะนำ 9 มหาวิทยาลัยไทย หลักสูตรอินเตอร์ ที่ไหนน่าสนใจ มาดูกัน

Home / วาไรตี้ / แนะนำ 9 มหาวิทยาลัยไทย หลักสูตรอินเตอร์ ที่ไหนน่าสนใจ มาดูกัน

มาดูกันค่ะ ว่าในไทยมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดหลักสูตรอินเตอร์ นอกจากนี้แต่ละที่ยังออกแบบหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวน่าสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเสมอ ตอนนี้มีที่มหาวิทยาลัยอินเตอร์ไหนบ้างน่าสนใจ ลองมาดูกัน

แนะนำ 9 มหาวิทยาลัยไทย หลักสูตรอินเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุดในประเทศ ระดับปริญญาตรีเปิดสอนมากถึง 19 สาขาวิชา หลักสูตรที่มีชื่อเสียง คือ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรด้านการบริหารต่างๆ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมานานและใหญ่ที่สุดในประเทศ มีความยืดหยุ่นเรื่องการเข้าเรียนมากที่สุด เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ปรับพื้นฐานก่อนจะเข้าเรียนอย่างเข้มข้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดหลักสูตรอินเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีหลายคณะที่น่าสนใจ เช่น International Management หรือ Automotive Design and Manufacturing Design ความท้าทายสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนที่นี่หนีไม่พ้นเรื่องความ ‘ยาก‘ ของการเข้าเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์องค์กรเศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (KEIDANREN) ในการผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันทันสมัยก เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท เน้นการบริการ การบริหารธุรกิจ การตลาดและสื่อสารมวลชน หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับกันมากคือ Marketing และ Hotel and Restaurant Management

แนะนำ 9 มหาวิทยาลัยไทย หลักสูตรอินเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันมีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีเพียง 4 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะมีหลักสูตรมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในด้านการเกษตร เช่น วนศาสตร์เขตร้อนสัตวแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์

นิด้า

การเปิดวิทยาลัยนานาชาติของนิด้านั้น มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีทั้งที่เปิดสอนในรูปแบบ English Program ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันการศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียง การันตีคุณภาพผู้เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ การจัดการในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.alleduguide.com

บทความแนะนำ