รับตรง รับตรง 62 เภสัชศาสตร์

ด่วน! ม.บูรพา เปิดรับตรง “เภสัชศาสตร์” ทั่วประเทศ อีก 16 ที่นั่ง – ถึง 8 ก.ค.

Home / GAT/PAT / ด่วน! ม.บูรพา เปิดรับตรง “เภสัชศาสตร์” ทั่วประเทศ อีก 16 ที่นั่ง – ถึง 8 ก.ค.

สำหรับใครที่อยากเข้าเรียน เภสัชศาสตร์  ยังมีโอกาสสมัครได้นะคะ ล่าสุด! มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงทั่วประเทศ โดยรับสมัครเพิ่มอีก 16 ที่นั่ง ลองไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยค่ะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ

ม.บูรพา เปิดรับตรง “เภสัชศาสตร์” อีก 16 ที่นั่ง

โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพิ่ม 16 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 ก.ค. 62 รีบไปอ่านรายละเอียดกันด่วน ๆ สำหรับคนที่สนใจ ถ้าคุณสมบัติใช่ก็ไปสมัครกันได้เลย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
– ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
– ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
– ไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ ม.บูรพา รหัส 62 หรือใช้สิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1-6
แล้ว
– ต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภาคเรียน) และผลคะแนน GATและ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี)
– ไม่เป็นโรคที่คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย

เกณฑ์การคัดเลือก

– GPAX ร้อยละ 10 – 20 (6 ภาคเรียน)
– คะแนนสอบ GAT และ PAT ร้อยละ 80 – 90 (ผลคะแนนที่ยังไม่หมดอายุ)
– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

ขั้นตอนคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GAT PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100%
– เรียงลำดับผู้สมัครจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด

รหัสสาขา สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

ปฏิทินโครงการ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่เลยจ้า >> ม.บูรพา เปิดรับตรง “เภสัชศาสตร์” 16 ที่นั่ง

บทความแนะนำ