พยาบาลทหารอากาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรง รับตรง 61

รับตรง 61 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ | รับสมัครถึงวันที่ 8 เม.ย. นี้

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 61 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ | รับสมัครถึงวันที่ 8 เม.ย. นี้

น้องๆ คนไหนอยากเป็นพยาบาลทหารอากาศ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว โดยล่าสุด!! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งน้องๆ สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว! รับตรง 61 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จำนวนที่เปิดรับ รวม 56 คน

  1. ทุนกองทัพบก เพศหญิง 30 คน เพศชาย 6 คน
  2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544)
  3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา-มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  4. สำหรับเพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และ BMI 17.5-25 สำหรับเพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และ BMI 19-25 พร้อมทั้งจะต้องไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2561

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2561

** หมายเหตุ นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครมาด้วยทุกครั้ง เมื่อติดต่อกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และหากปรากฏภายหลังว่า หลักฐานการสมัครใดๆ ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นความจริง จะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบและ/หรือพันสภาพ จากการเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

เว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : http://nc-rtaf.thaijobjob.com/

รายละเอียดระเบียบการสมัครทั้งหมด : https://file.job.thai.com/prakad/ncrtaf2018/ncrtaf2018_1.pdf

Facebook วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : https://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th/

Facebook พยาบาลทหาร ทุกเหล่า : https://www.facebook.com/RTNurse.ArmyNavyAirForcePolice

ตามติดชีวิตพยาบาล มศว

บทความที่น่าสนใจ