รับตรง รับตรงรอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

พีบีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ – ไทย จีน อินเดียศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / พีบีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ – ไทย จีน อินเดียศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับตรงรอบที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดียศึกษา และไทยศึกษา เจาะลึกทั้งด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รวมถึงภาษา วัฒนธรรม และการนำข้อมูลศาสตร์ต่างๆ ด้านอาณาบริเวณศึกษามาใช้อย่างเป็นระบบ

พีบีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ

โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนรูปแบบอาณาบริเวณศึกษา ที่กำลังมาแรงทั้งจีน อินเดีย และไทย ตอบรับโอกาสการทำงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน ในแต่ละอาณาบริเวณศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ www.admission.pbic.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล admission@pbic.tu.ac.th และ 0-2613-3720 หรือเฟซบุ๊ก facebook.com/PBIC.TU