homeschool โฮมสคูล

โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? Homeschool

Home / ข่าวการศึกษา / โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? Homeschool

โฮมสคูล (Homeschool) แปลตรงตัวก็คือ “บ้านเรียน” หรือที่รู้กันว่าเป็น การเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยส่วนใหญ่นั้นจะมีพ่อแม่เป็นคนออกแบบ จัดการเรียนการสอน โดยเน้นที่ความสนใจของตัวเด็กเป็นสำคัญ ในบทความนี้ชวนอัปเดตกันว่า โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ ต่างกันอย่างไร

โฮมสคูลในประเทศไทย

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล (Homeschool) ได้รับรองให้เป็นการศึกษาทางเลือกที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โฮมสคูลในประเทศไทย อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่นักวิชาการโฮมสคูลได้บอกว่า แนวโน้มจำนวนเด็กนักเรียนโฮมสคูลในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แน่นอน

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก จัดทำเว็บไซต์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำโฮมสคูลไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น คู่มือแนวการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล, การประเมินผู้เรียนโฮมสคูล, แนวทางการเขียนหลักสูตร, ข้อกฎหมาย, สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึง ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโฮมสคูลอีกด้วย

โฮมสคูลในต่างประเทศ

Twinkl ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเด็กโฮมสคูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มานำเสนอในรูปแบบของ Infographic ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนโฮมสคูลกับจำนวนนักเรียนในระบบของแต่ละประเทศออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว จำนวนเด็กโฮมสคูลในไทย ยังถือว่ามีจำนวนไม่มาก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อนักเรียนในระบบแล้ว มีเพียงแค่ 0.01% และนี่ก็คือประเด็นสำคัญจากประเทศต่างๆ ที่ได้ค้นพบในระหว่างรวบรวมข้อมูล

“จำนวนนักเรียนโฮมสคูลในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 40% ภายใน เวลา 3 ปี 2015-2018” (BBC News)

“สำหรับประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายรับรองการทำโฮมสคูลอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถทำได้โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย” (Homeschooling in Japan)

“ไม่ว่าผู้ปกครองโฮมสคูลจะเคยเป็นครู หรือมีความรู้ด้านการสอนมาก่อนหรือไม่ ไม่ได้ส่งผลกับผลการเรียนหรือความสำเร็จของนักเรียนโฮมสคูลเลย” (National Home Education Research Institute)

“คาดว่าการเรียนการสอนในรูปแบบ Homeschool จะมีเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บ มลพิษมลภาวะ และภัยคุกคามอื่น” (เว็บไซต์ marketeeronline.co)

Homeschool ได้รับรองทางกฎหมาย?

สำหรับประเทศไทย พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ระบุไว้ว่า นอกเหนือจาก รัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามที่กำหนด ใน กฎกระทรวง การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลจึงได้รับรองทางกฎหมายอย่างชัดเจน

แม้ว่าระบบโฮมสคูลจะเป็นที่นิยม ในประเทศทางตะวันออก แต่ก็มีบางประเทศในยุโรปที่ระบบโฮมสคูลยังไม่มีกฎหมายมารองรับอย่างชัดเจน เช่น เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, กรีซ และ สวีเดน เป็นต้น

โฮมสคูลในไทย และในต่างประเทศ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

สื่อการสอน Homeschool

ในปัจจุบันการเข้าถึงสื่อการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่ทำกันได้ง่ายมาก มีหลายสถาบันจัดการสอนแบบออนไลน์ แชร์สื่อการเรียนการสอนกันตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่นเดียวกับ Twinkl เราจัดทำ แพคสื่อการสอนโฮมสคูล สำหรับคุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลโดยเฉพาะ และแน่นอนว่าการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมีความยืดหยุ่น ผู้ปกครองสามารถเลือกหลักสูตร, เนื้อหาบทเรียนและสื่อการสอนที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ได้ด้วยตัวเอง หลักสูตรที่ได้รับความนิยมคือ English National Curriculum (หลักสูตรของประเทศอังกฤษ), USA Common Core (หลักสูตรของประเทศอเมริกา) และ Australia Curriculum (หลักสูตรของประเทศออกเตรเลีย)

ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเข้าถึงแหล่งความรู้และการศึกษาทำได้ง่ายขึ้น การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ และตัวเลือกมากขึ้น บวกกับความไม่แน่นอนในสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ก็ไม่น่าแปลกใจเลย ถ้าหลายครอบครัว ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่ทั่วโลก จะหันมาให้ความสนใจกับการเรียนแบบโฮมสคูล กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา www.twinkl.co.th

บทความแนะนำ