ม.มหิดล

CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

Home / ข่าวการศึกษา / CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะถดถอย ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกธุรกิจ ซึ่ง CMMU ในฐานะสถาบันอันดับ 1 ของไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก AACSB พร้อมปั้นนักบริหารจัดการยุคใหม่ที่ต้องมีทักษะเพื่อเป็น MVP ในโลกธุรกิจ

3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP

โดยประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ M – Modern ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน V – Versatile มีทักษะครบรอบด้านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง P – Professional มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ โดยวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนครบทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติ ออนไลน์ มุ่งดึงศักยภาพของผู้เรียนให้กลายเป็น “ผู้เล่น MVP” ตัวจริงในโลกธุรกิจ

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของไอเอ็มเอฟระบุว่า ปี 2566 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย จาก 3 ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลต่อราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหารอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการล็อคดาวน์ที่เข้มข้น (Zero Covid) ของจีน ส่งผลกระทบต่ออุปทานของโลก ในฐานะที่จีนเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งของโลก และการประกาศทำสงครามกับเงินเฟ้อของธนาคารกลางที่สร้างความผันผวนทางการเงินของโลกโดยตรง ทั้ง 3 ปัจจัย ล้วนส่งผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจหลายประเทศ

ประเทศไทย นอกจากจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้า ซ้ำเติมผู้ประกอบการชาวไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศ

อย่างไรก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการมีแนวโน้มไปได้ดีหลังจากมีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนี้ ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยอาวุธความรู้ทางธุรกิจที่เฉียบแหลม

ความหมาย MVP ที่ CMMU

CMMU มีเป้าหมายมุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ให้กลายเป็น “ผู้เล่น MVP” ตัวจริงในโลกแห่งธุรกิจอันท้าทายนี้ โดย MVP นอกจากจะหมายถึง Most Valuable Player หรือ ผู้เล่นอันทรงคุณค่าแล้ว ที่ CMMU ยังมีความหมายดังนี้

M – Modern ทุกหลักสูตรของ CMMU ได้รับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติ ออนไลน์ก็ตาม ผู้เรียนจะได้คิด วิเคราะห์ และหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

V – Versatile มีทักษะรอบด้านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพ โดย CMMU จะดึงศักยภาพของนักศึกษา ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ออกมาใช้อย่างเต็มที่

และ P – Professional มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญ ในด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง

หลักสูตรที่ครบครัน

CMMU พร้อมติดอาวุธให้กับ ผู้เล่น MVP ในโลกธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ครบครัน ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติ ออนไลน์ โดยมีสาขาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีการผสานกิจกรรมเข้ากับการเรียน ที่มากกว่าการบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

โดยหลักสูตรไทยมีครอบคลุมถึง 8 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการจัดการและกลยุทธ์ สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

สำหรับหลักสูตรนานาชาติมีครอบคลุมให้เลือกตามความสนใจถึง 7 สาขา ทั้ง สาขา Corporate Finance สาขา Entrepreneurship Management สาขา General Management สาขา Healthcare and Wellness Management สาขา Managing for Sustainability สาขา Marketing and Management สาขา Management Research

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรล่าสุด

และหลักสูตรล่าสุดของ CMMU คือ หลักสูตรนานาชาติ ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการอัปสกิลด้านการจัดการ แต่ต้องการเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดบาลานซ์ในการทำงาน การเรียนและการใช้ชีวิต จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคอนเน็กชันไม่แพ้หลักสูตรอื่น พร้อมทลายกรอบข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ของผู้เรียนได้อย่างไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของทาง CMMU

จุดแข็งของ CMMU

จุดแข็งที่ทำให้ CMMU เป็นเป็นที่ 1 ในวิทยาลัยการจัดการในไทย โดยการรับรองจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business : AACSB สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก คือ ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง (Truly International) เปิดรับนักศึกษา และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการจากทั่วทุกมุมโลก และมีการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning Experience) ควบคู่กับการเรียนรู้จากฐานของปัญหา หรือ Problem-Based Learning

เรียนรู้จากกรณีศึกษาหลากหลาย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด มีความยืดหยุ่นในการเรียน (Flexibility of Learning) เพื่อตอบโจทย์วัยทำงานที่อยากพัฒนาสกิลด้านการจัดการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดีเลิศ เพื่อพร้อมเผชิญโลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันผวนสูง และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รศ. ดร.วิชิตา กล่าวเพิ่มเติม

ดร.พงศ์พัฒน์ เทียนศิริ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า

“การเรียนที่ CMMU ช่วยต่อยอดความคิด พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการได้จริง นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์แล้ว ยังได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จากเหล่าคณาจารย์มืออาชีพในแวดวงการบริหารจัดการตัวจริง ทำให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในโลกแห่งการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ CMMU ยังมอบคอนเน็กชันทางธุรกิจมากมาย ทั้งจากคณาจารย์ เพื่อนร่วมสถาบัน และศิษย์เก่าที่มาจากหลากหลายวงการ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อยอดการทำธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)