KU ปริญญาตรี รับตรง โควตา

รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตารับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

 • เปิดรับ 6 คณะ รวม 529 คน เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขา
 • คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 4 สาขา จำนวน 90 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 2 สาขา จำนวน 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 8 สาขา จำนวน 125 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 12 สาขา จำนวน 204 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับ 5 สาขา จำนวน 30 คน
 • คณะประมง รับ 1 สาขา จำนวน 60 คน

กำหนดการคัดเลือก

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
 • กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 5 ภาคเรียนในการสมัคร ดูรายละเอียด >> คลิกเลย
 • มีผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 • คะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ โควตารับตรง ปีการศึกษา 2560 : http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/