มหาวิทยาลัย ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รับตรง

อัพเดทล่าสุด! ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / อัพเดทล่าสุด! ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากที่ได้มีการแถลงข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่าการคัดเลือกระบบใหม่ จะมี 5 รอบด้วยกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561

การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

1. การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2560

2. ระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2561

3. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 (ระบบรับตรงร่วมกัน) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

4. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2 (ระบบคัดเลือกกลาง) ช่วงเดือนมิถุนายน 2561

5. รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งมหาวิทยาลัย คณะ/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง โดยนักเรียนมีสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่นั่นเอง ช่วงหลังเดือนมิถุนายน 2561

ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ) มาเข้าร่วมด้วยนั้น ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร ได้รายงานแนวทางดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทปอ. สนับสนุนให้มีการปรับการดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง โดยระบบใหม่จะทำให้เกิดความเสมอภาค เพราะนักเรียนทุกคนจะมีเพียง 1 สิทธิ์ 1 ที่นั่งเท่าเทียมกัน แตกต่างจากการคัดเลือกที่ผ่านมาที่นักเรียนถือได้หลายสิทธิ์ เด็กรวยเด็กจนมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน และเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและเป็นห่วงถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าร่วมและต้องใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมีการใช้ข้อสอบแตกต่างกัน และข้อสอบเดิมของ ทปอ. ที่ใช้อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ดังนั้นที่ประชุมได้เสนอให้มีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับทุกมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ทางคณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมไปหารือร่วมกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในการจัดทำข้อสอบกลางร่วมกันต่อไป

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 ยังคงหลักการคือ การวางระบบคัดเลือกใหม่ 5 รอบ และต้องเป็นระบบคัดเลือกที่ให้นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น แต่การใช้ข้อสอบกลางอย่างที่ได้ประกาศไว้ในตอนแรกคงไม่สามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากต้องมีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับบริบท ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ซึ่งต้องใช้เวลาและวิเคราะห์ข้อสอบให้ถี่ถ้วน ดังนั้นปีการศึกษา 2561 จึงเป็นการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบหรือใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เช่น O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ แต่จะต้องจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ภายหลังนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2561 ส่วนการคัดเลือกระบบใหม่ 5 รอบ ที่จะใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขานุการ ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.ได้กำหนดกรอบเวลาให้คณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เร่งดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางของข้อสอบที่จะใช้เป็นข้อสอบกลางมานำเสนอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทปอ. ต้องเลื่อนการคัดเลือกระบบใหม่ที่ใช้การบูรณาการข้อสอบกลางในปีการศึกษา 2562 นั้น นอกจากต้องการบูรณาการข้อสอบเพื่อให้เหมาะสมกับทุกบริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้าแล้ว ทปอ. เกรงว่าหากนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เด็กอาจไม่มีความพร้อมและมีเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไป

—————————————————

ที่มา : http://p-dome.com/