คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดแล้ว!! รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ 2

กำหนดการคัดเลือก

 • รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ : http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
 • สอบข้อเขียน (09.00 – 11.00 น.) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2560
 • ประรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ : http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
 • สอบสัมภาษณ์ (09.00 – 12.00 น.) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ : http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
 • กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-12 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560

จำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวน 14 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (iPEN-iEE) จำนวน 22 คน
 • สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวน 53 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 • รูปแบบ A : ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์+ผลคะแนน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ
 • รูปแบบ B : ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ใน 2 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาฟิสิกส์ โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : http://admission.engr.tu.ac.th/index.php

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tupine.engr.tu.ac.th/